1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Radosław Sikorski życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest według Ciebie lepszym politykiem?

Życiorys i biografia Radosława Sikorskiego

Radosław Sikorski przyszedł na świat 23 lutego 1963 r. w Bydgoszczy. Jest polskim politykiem, był senatorem i posłem na Sejm VI i VII kadencji. Minister obrony narodowej w latach 2005-2007 oraz minister spraw zagranicznych w latach 2007-2014.  

Dzieciństwo i młodość

Urodził się w rodzinie Jana Sikorskiego i Teresy Paszkiewicz. W Bydgoszczy ukończył szkołę średnią. W 1981 r. wyjechał do Wielkiej Brytanii i tam kontynuował naukę. Był za granicą, kiedy w Polsce wprowadzono stan wojenny. Dzięki przyznaniu azylu politycznego mógł podjąć studia w Pembroke College Uniwersytetu w Oksfordzie. Ukończył je po 3 latach. 

Kiedy wrócił do Polski kontynuowała swoją edukację na Akademii Obrony Narodowej.

Działalność zawodowa

Po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii podjął tam pracę. Przez 3 lata był dziennikarzem, w tym czasie przebywał również w Afganistanie, gdzie był korespondentem „The Sunday Telegraph”. Jego praca została doceniona nagrodą World Press Photo, którą otrzymał w 1987 r. za zdjęcie zabitej afgańskiej rodziny, która zginęła w bombardowaniu. Dwa lata później pracował już dla amerykańskiego „National Review”. Podróżował do miejsc konfliktów zbrojnych, w tym do Angoli. 

Po powrocie do Polski, dalej pisał do brytyjskich czasopism. W Polsce pisał między innymi do „Rzeczpospolitej”, występował w roli eksperta w polskiej i zagranicznej telewizji (BBC, CNN), w TVP prowadził też swój autorski program Wywiad miesiąca – na wizji rozmawiał ze znanymi i wpływowymi politykami. 

Jego kariera dziennikarska rozwijała się bardzo szybko. Był dyrektorem wykonawczym Nowej Inicjatywy Atlantyckiej oraz przez trzy lata członkiem think tanku American Enterprise Institute w stolicy USA. Odpowiadał również za cykl publikacji analitycznych „European Outlook”, organizował wiele międzynarodowych spotkań i konferencji. W 2015 r. wykładał w Center for European Studies na Harvard University. Działał w wielu think tankach w Polsce i poza jej granicami. Był też przewodniczącym rady Bydgoskiego Parku Techniczno-Technologicznego, stanowisko to objął w 2016 r. 

Działalność polityczna

W 1992 r. objął stanowisko wiceministra obrony narodowej w rządzie Jana Olszewskiego. Odpowiadał między innymi za integrację z NATO. 

W latach 1992-1997 był inwigilowany przez Wojskowe Służby Informacyjne. W 2006 r. Sikorski upublicznił zebrane przez służby materiały. 

W 1997 r. wystartował w wyborach do Sejmu z listy Ruchu Odbudowy Polski. Nie udało mu się zdobyć mandatu. Wystąpił z partii. Już rok później została wiceministrem spraw zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka. Funkcję tę sprawował przez trzy lata do 2001 r. 

Był zaangażowany społecznie, między innymi w działania Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie oraz Ruchu Społecznego AWS.

Zasiadał w Senacie VI kadencji (od 20 października 2005 r.). Po raz drugi został ministrem obrony narodowej w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza (od 31 października 2005 r.), później kiedy funkcję premiera objął Jarosław Kaczyński, Sikorski pozostał na swoim stanowisku. 

MON zarządzał do 5 lutego 2007 r., podał się wtedy do dymisji. Najprawdopodobniej jej powodem był konflikt z Antonim Macierewiczem, ówczesnym szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego. 

Z powodzeniem wystartował w wyborach parlamentarnych w 2007 r. z list PO. Tego samego roku, w rządzie Donalda Tuska został mianowany ministrem spraw zagranicznych. Stanowisko to pełnił również w drugim rządzie Tuska. Zdecydował się wstąpić do partii PO. Prowadził pro unijną politykę, powołał do życia Polski Instytut Dyplomacji, Polonijne Rady Konsultacyjne działające przy ambasadach, ustanowił Nagrodę Solidarności im. Lecha Wałęsy, brał również udział w negocjacjach w czasie Euromajdanu. 

Również w wyborach parlamentarnych w 2011 r. startował z listy PO i uzyskał mandat. 

Od 24 września 2014 r. do 23 czerwca 2015 r. sprawował funkcję marszałka Sejmu. Zdecydował się na rezygnację ze stanowiska, nie wystartował również w wyborach w 2015 r. Pozostał jednak aktywny politycznie. Był przewodniczącym Instytutu Obywatelskiego (2016 r.). 

W 2019 r. wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list PO. Uzyskał mandat. W Parlamencie działał w Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi – był jej przewodniczącym. 

Życie prywatne

Wziął ślub z Anne Applebaum (pisarka i dziennikarka amerykańskiego pochodzenia). Są rodzicami dwóch synów. Radosław Sikorski jest autorem kilku książek, w tym między innymi: Moscow’s Afghan war. Soviet motives and western interests (1987 r.), Prochy Świętych – Podróż do Heratu w czas wojny (1995 r.), Polska może być lepsza. Kulisy polskiej dyplomacji (2018 r.). 

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 1 = 1

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported. Autorem zdjęcia jest: Martin Lahousse