1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Św. Maciej Apostoł życiorys

   Twoim zdaniem...

Który święty jest Ci bliższy?

Życiorys i biografia św. Macieja Apostoła 

Św. Maciej Apostoł był jednym z pierwszych uczniów Jezusa Chrystusa. Zmarł około roku 80. Jest świętym kościoła katolickiego i prawosławnego. 

Patron

Św. Maciej patronuje różnym zawodom budowlanym, kowalom, alkoholikom, a także chłopcom, którzy zaczynają naukę w szkole. Jest również patronem Hanoweru.

Fakty z życia

Przetrwało niewiele źródeł historycznych, które potwierdzałyby fakty z życia św. Macieja Apostoła. Większość informacji, którymi dysponujemy dzisiaj została spisana w Dziejach Apostolskich (jedna z ksiąg Nowego Testamentu). Św. Maciej był Żydem, należał do grona uczniów Jezusa, podążał za nim i uczestniczył w jego cudach. 

W Dziejach Apostolskich opisana jest historia włączenia św. Macieja do grona Apostołów. Został on wybrany na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie. Otrzymał święcenia biskupie. 

Wzmianki o św. Macieju znajdują się też w apokryfach: Dzieje św. Macieja i Ewangelia św. Macieja. Apokryfy to teksty religijne, które nie są uznawane za natchnione, a więc tym, samym nie weszły do kanonu Pisma Świętego. Ewangelia św. Macieja została odnaleziona w II w. Z tekstu tego wiadomo, że św. Maciej po zstąpieniu Ducha Świętego na Apostołów, udał się do Judei i Macedonii, następnie Etiopii i Azji Mniejszej. Tam głosił Słowo Boże i nauczał o zbawieniu. 

Śmierć

Św. Maciej został skazany na śmierć przez arcykapłana Ananiasza. Do postawienia go w stan oskarżenia doprowadzili zawistni Żydzi (byli świadkami, jak św. Maciej nawraca niewiernych). Arcykapłan zarzucił św. Maciejowi bluźnierstwo i nakazał ukamienować go. Martwemu Maciejowi odcięto jeszcze toporem głowę. Tradycja przyjmuje, że miało to miejsce w Jerozolimie. Według spisanych źródeł autorstwa Klemensa Aleksandryjskiego, wczesnochrześcijańskiego teologa, Maciej zmarł śmiercią naturalną. 

Kult

Jego ciało odnalazła i sprowadziła do Rzymu św. Helena, matka Konstantyna Wielkiego. Obecnie relikwie znajdują się w Rzymie w Bazylice Matki Bożej Większej oraz w Padwie w Kościele św. Justyny i Trewirze.

Kościół katolicki wspomina św. Macieja 14 maja, prawosławny 22 sierpnia i 13 lipca według kalendarza gregoriańskiego. Luteranie wspominają go 24 lutego. 

Św. Maciej przedstawiany jest jako starzec odziany w tunikę lub płaszcz. Często w jego pobliżu malowane są symbole męki, a więc kamienie i topór, jego atrybutami są również księga i krzyż. 

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 12 = 13

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie licencji Creative Commons. Opis: Święty Macieja, tempera na drewnie, Małopolska XV-XVI wiek Autor zdjęcia wizerunku: Mathiasrex, Maciej Szczepańczyk.