1851 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Ruben życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Biografia i życiorys Rubena

Postać biblijna, występująca w Księdze Rodzaju. Założyciel Izraelskiego plemienia Rubena. Pierwszy z 12 synów Jakuba.

Pochodzenie i życiorys

Ruben urodził się w 1569 r. p.n.e., natomiast zmarł w 1445 lub 1444 r. p.n.e.

Tora podaje dwa różne źródła pochodzenia imienia. Pierwsze wyjaśnienie podane przez Torę jest takie, że imię odnosi się do Boga, który był świadkiem nędzy Lei, w odniesieniu do jej statusu mniej lubianej żony Jakuba. Wskazuje to, że etymologia imienia Ruben wywodzi się od raa beonyi, co oznacza, widział moją nędzę. Drugie wyjaśnienie jest takie, że imię odnosi się do nadziei Lei, że narodziny Rubena sprawią, iż Jakub ją pokocha. To z kolei oznacza pochodzenie od yeehabani, czyli będzie mnie kochał.

Znaczenie imienia jest ściśle związane z okolicznościami, w jakich Ruben się narodził. Bóg Jahwe obdarował  Leę synem, gdyż Jakub bardziej miłował Rachelę – jej siostrę. Jahwe okazywał Lei łaskę, dzięki czemu Ruben i jego pięciu rodzonych braci – Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zebulon – dali początek połowie plemion izraelskich.
Istnieje tradycja, że Ruben został pochowany w sanktuarium, w dawnej wiosce Nabi Rubin; miejsce to było miejscem pielgrzymek przed ustanowieniem Państwa Izrael w 1948 roku. Ruiny sanktuarium zawierającego grób Rubena i sąsiedniego meczetu, obecnie opuszczone, są dziś częścią Parku Narodowego Palmachim w Izraelu.

W klasycznej literaturze rabinicznej Reuben jest opisywany jako osoba z poczuciem odpowiedzialności za swoich braci (był najstarszy). Źródła rabiniczne podają, że pierwsze miasta schronienia znajdowały się na terytorium plemienia Rubena, ponieważ Ruben próbował ocalić Józefa przed swoimi braćmi.

Rodzina

Według Księgi Rodzaju Ruben miał czterech synów: Hanocha, Fallu, Hezrona i Carmi. Według Księgi Jashera, rozdział 45, żoną Rubena była Eliuram, córka Ewi Kananejczyka (z Timny). Ruben miał jedenastu braci. Pięciu rodzonych - Symeon, Lewi, Juda, Issachar i Zebulon, którzy dali początek połowie plemion izraelskich oraz pięciu przyrodnich - Józef, Beniamin, Dan, Naftali, Gad i Aszer. Miał też siostrę Dinah.

Ciekawostki

Według rastafarian, każdy rasta urodzony w kwietniu należy do domu Reuben.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 55 = 56

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie - https://commons.wikimedia.org/, dodane na licencji domeny publicznej.