1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symeon życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Biografia i życiorys Symeona

Postać biblijna, pojawiająca się w Księdze Rodzaju (Stary Testament). Założyciel plemienia Izraelitów Symeona.

Charakterystyka

Według Starego Testamentu, Symeon urodził się w 1568 lub 1567 r. p.n.e., a zmarł w wieku 120 lub 127 lat.
Tora podaje, że imię Symeon odnosi się do wiary Lei (matki Symeona). Bóg słyszał, iż Jakub (mąż Lei) wolał jej siostrę Rachelę, co sugeruje pochodzenie imienia od hebrajskiego terminu szama on, co oznacza, że Bóg ​​słyszał o cierpieniu Lei. Jest to podobna etymologia, jaką Tora podaje dla teoforycznego (odnoszącego się do bóstwa) imienia Izmael (Bóg usłyszał). Znaczenie imienia jest często tłumaczone, jako ten, który słucha słów Boga.
Symeon był ojcem jednego z dwunastu pokoleń Izraela.

Plemię Izraelitów Symeona

Według biblistów plemię to było częścią pierwotnej konfederacji izraelskiej, jednak nie występuje ono w częściach Biblii, które bibliści uważają za najstarsze (na przykład starożytnej Pieśni Debory), a niektórzy uczeni uważają, że Symeon początkowo nie był uważany za odrębne plemię.

Incydent w mieście Sachem

Jakub (ojciec Symeona) przybył do miasta Sychem, by się osiedlić. Pewnego dnia jego córka Dina wybrała się do miasta. Została tam porwana i zgwałcona przez syna tamtejszego władcy Chamora, który nosił imię Sychem (tak jak miasto). Chamor, ojciec Sychema przybył do Jakuba i jego synów z przeprosinami. Tłumaczył mu, że jego syn chce poślubić Dinę. Obiecał zapłacić rekompensatę. Oprócz tego zaprosił rodzinę Jakuba, by osiedliła się w jego ziemi i by jego synowie wzięli sobie za żony mieszkanki Sychem. Symeon i jego brat Lewi oświadczyli wówczas obłudnie, że wyrażają zgodę, ale by tak się stało mężczyźni mieszkający w Sychem muszą dokonać aktu obrzezania. Chamor zgodził się. W trzeci dzień po obrzezaniu Symeon i Lewi niespodziewanie wkroczyli do miasta i zamordowali wszystkich mężczyzn, uprowadzając przy tym kobiety i dzieci. Równocześnie złupili miasto ze wszelkich bogactw.

Rodzina

Symeon jest drugim dzieckiem Jakuba i Lei. Miał sześcioro dzieci o imionach: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin Zohar (zwana także Zerah) Shaul. Niektóre klasyczne źródła rabiniczne podają, że matką jego dzieci i jego żoną była Bonah, jedna z kobiet Sychem. Inne źródła rabiniczne twierdzą, że żoną Symeona (oraz matką jego dzieci) była jego siostra Dina, która nalegała na małżeństwo.
Według Starego Testamentu, szczątki wszystkich Patriarchów zostały zamknięte w trumnach i przewiezione do ziemi Kanaan przez Izraelitów w czasie Exodusu.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

78 − 72 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie: https://commons.wikimedia.org/, domena publiczna