1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Jetro życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Życiorys i biografia Jetry

Postać biblijna występująca w Księdze Wyjścia Starego Testamentu. Był kapłanem i patriarchą wywodzącym się z rodu Madianitów, teść Mojżesza.

Pochodzenie, znaczenie imienia

Wywodził się z Madianitów, ludu koczowników zajmujących się pasterstwem i handlem. W Biblii występuje pod dwoma imionami – Jetro i Reuel (hebr. Bóg jest pasterzem). Zakłada się, że druga nazwa była jego własnym imieniem, z kolei słowo Jetro oznaczało jego oficjalny tytuł związany z pełnioną funkcją.

Był kapłanem swojego ludu, nie wyznawał jednak tego samego boga co Izraelici, mimo że, w późniejszym czasie złożył również ofiarę Jahwe.

Rodzina

Miał siedem córek, które wypasały stada jego owiec. Mojżesz, uciekając z Egiptu przed gniewem faraona, spotkał je pewnego dnia przy wodopoju, kiedy chciały napoić trzodę. Gdy inni pasterze chcieli przegonić córki Reuela, Mojżesz wziął je w obronę i pomógł w pracy przy zwierzętach. Gdy ojciec dowiedział się o historii, jaka spotkała dziewczęta, w ramach wdzięczności przygarnął Mojżesza do swojego domu. Dał mu też za żonę jedną ze swoich córek – Seforę. Biblia niestety milczy nt. losów i imion reszty sióstr. Nie wiadomo też, czy Sefora była najstarsza, czy wręcz przeciwnie.

Z informacji zawartych w Księdze Wyjścia wynika, że Jetro miał także dwóch wnuków – Gerszoma i Elizera. Relacje w rodzinie były dobre, a Mojżesz zajął się stadami swojego teścia. Gdy Jahwe wezwał go z powrotem do Egiptu, aby wyprowadził Izraelitów z niewoli, Jetro zgodził się na wyprawę swojego zięcia i córki wraz z dziećmi.

Po pewnym czasie, gdy Mojżesz całkowicie zaangażował się w misję wyswobodzenia swoich rodaków, Sefora z synami powróciła do domu swojego ojca.

Doradca Mojżesza

Reuel bardzo się ucieszył na wieść uwolnienia Izraelitów z niewoli egipskiej. Wyruszył wraz z Seforą i wnukami na spotkanie z Mojżeszem to obozu w Refidim. Ten wyszedł przed obóz i gdy zobaczył swojego teścia oddał mu pokłon i ucałował go (co było w tamtej kulturze rodzajem przywitania, okazaniem czci i zażyłości). Mojżesz opowiedział swojej rodzinie wszystko co przeżyli Izraelici i jak Bóg pomagał im w wyzwoleniu z niewoli. Jetro widząc cuda i opiekę Jahwe przyjął religię Izraelitów, uznając ich boga za większego od innych. Złożył także ofiarę całopalną i ofiary biesiadne, w której uczestniczyli Mojżesz, Aaron i inni członkowie starszyzny ludu.

Madianita służył również swojemu zięciowi poradą. Przekonał go, żeby powołał radę utworzoną ze starszyzny Izraela. Rolą tych ludzi miało być rozwiązywanie sporów między ludźmi, starsi mieli być też współpracownikami Mojżesza, a on sam miał zająć się przekazywaniem Izraelitom poleceń od Boga.

Nie ma za to informacji, które mówiłyby o dalszych losach Reuela, po tym jak odwiedził obóz Izraelitów i powrócił do swojego kraju.

Obecność w innych wierzeniach

Postać kapłana jest obecna także w kulturze muzułmańskiej. W Koranie można znaleźć fragment o Szoajbie posłanym do Madianitów, który przekonuje swoich rodaków do wiary w jedynego Boga. Jest on utożsamiany z Jetrą, a sama historia mogłaby dotyczyć jego życia po uwierzeniu w Boga Izraelitów i powrocie z obozu w Refidim.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 2 = 1

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu https://en.wikipedia.org/ wykorzystane na podstawie domeny publicznej; autor oryginalnego obrazu „Mojżesz żegna się z Jetro”: Jan Victors