1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Mojżesz życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Życiorys i biografia Mojżesza

Mojżesz to postać biblijna, był przywódcą Izraelitów, kiedy Ci opuścili Egipt i ruszyli do Ziemi Obiecanej. Święty i prorok. W Starym Testamencie podana jest informacja, że żył 120 lat. Podstawowym źródłem informacji dotyczącym jego biografii jest Stary Testament, głównie Księga Wyjścia.

Rys biograficzny

Prawdopodobnie żył w XIII wieku p.n.e. (część historyków uważa, że był to wiek XV p.n.e.). Był synem Amrama i Jokebed. Miał rodzeństwo: Aarona i Miriam. Część historyków nie uznaje postaci Mojżesza, twierdząc, że nie należy traktować, go jak pisać historyczną.

Życie Mojżesza przed objawieniem

Kiedy faraon nakazał zabić nowo narodzonych chłopców pochodzenia izraelskiego, rodzice Mojżesza ukryli go w wiklinowym koszu. Mojżesz miał 3 miesiące, kiedy matka zdecydowała się puścić go na rzekę. Jego starsza siostra Miriam strzegła kosza z dzieckiem i kiedy został on znaleziony przez Termutis (córkę władcy), dziewczynka doradziła jej, że chłopiec powinien być karmiony przez kobietę z jej plemienia. Nowa matka Mojżesza pokochała go i postanowiła, że będzie on następcą faraona.

W czasie, gdy Etiopczycy zaatakowali Egipt, Mojżesz poprowadził wojsko na ich stolicę. Udało mu się ją zdobyć, mimo to nastroje w Egipcie były tak złe, że nie odważył się na powrót. Udał się na pustynię do miasta Madiane.

Na pustyni spotkał córki Raguela , które napadli pasterze. Otrzymał za to rękę Sefory (córka Raguela ) i część jego stada. Mojżesz pojął Seforę za żonę, spłodzili dwóch synów: Gerszoma i Eliezera.

Objawienie na górze Synaj

Mojżesz wiódł spokojne, typowe dla pasterza życie, aż do dnia, kiedy udał się na górę Synaj. Tam ujrzał płonący krzew, który się nie spalał. W ten sposób objawił mu się Bóg.

Bóg nakazał mu powrócić do Egiptu i wyprowadzić z niego lud Izraela. Jako cel wskazał mu Ziemię Obiecaną. Mojżesz poznał też imię Boga: Jestem, który jestem.

Wyjście z Egiptu

Mojżesz postępował zgodnie ze słowami Boga. Udał się do Egiptu, przekonał Izraelitów do opuszczenia Egiptu. Na ich drodze stanął jednak faraon, który nie chciał aby Izraelici opuścili jego kraj. Wtedy Bóg zesłał na Egipt karę w postaci plag.

Izraelitom udało się opuścić Egipt, jednak niedługo po ich wyjściu, faraon nasłał na nich swoją armię, która miała ich zawrócić. Bóg ponownie pomógł swemu ludowi. Za Jego pośrednictwem Mojżesz sprawił, że morze się rozstąpiło i cały lud mógł przejść przez suche dno na drugą stronę. Kiedy na szlak wjechali Egipcjanie, woda ponownie zstąpiła się i zalała armię.

Kolejnym cudem, którego doświadczyli Izraelici była manna z nieba oraz zwycięstwo nad plemieniem Amalekitów (tak długo, jak Mojżesz trzymał ręce w górze, tak długo Izraelici zwyciężali).

10 przykazań

Na górze Synaj Mojżesz otrzymał od Boga 10 przykazań, które spisał i przekazał swojemu ludowi. Wtedy też powstał przybytek, który pełnił funkcję przenośnej świątyni. Brat Mojżesza, Aaron został kapłanem, a plemię Lewiego otrzymało misję opieki nad przybytkiem.

Bóg ukarał swój lud czterdziestoletnią tułaczką, kiedy Ci przelękli się potęgi mieszkańców ziemi kananejskiej i zaczęli złorzeczyć Mojżeszowi.

Śmierć

Przed śmiercią Mojżesz wyznaczył swojego następcę. Został nim Jozue. Razem z nim oraz synem Nuna i arcykapłanem Eleazarem weszli na górę Abarim. Tam też na Mojżesza zstąpiła chmura i zniknął. Nigdy nie wszedł do Ziemi Obiecanej. Była to kara za jego grzech przy źródle Meriba. Nieznane jest miejsce jego pochówku.

Przypisuje mu się autorstwo Pięcioksięgu (pięć pierwszych ksiąg Biblii, tekst objawiony judaizmu).

Mimo, że Mojżesz nigdy nie zobaczył Boga, a jedynie objawione mu przez niego znaki, był głęboko wierzący. Ufał we wszystkie objawione mu słowa, zawierzył całe swoje życie Bogu. Był posłuszny i wypełniał powierzone mu zadania. Kochał swój lud i wielokrotnie wstawiał się za nim u Boga.

Sposób przedstawiania

Mojżesz przedstawiany jest w długiej szacie z długimi włosami i promieniami w okolicach głowy. Często przedstawia się go z tablicami zawierającymi 10 przykazań, które są symbolem przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

61 − 56 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie domeny publicznej. Autor obrazu: Rembrandt. Tytuł: Mojżesz niszczy tablice prawa. Źródło: Google Cultural Institute , maksymalny poziom powiększenia.