1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Symeon Starzec życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Życiorys i biografia Symeona Starca

Postać biblijna, pojawiająca się w Ewangelii św. Łukasza. Patron ludzi starszych.

Przekaz biblijny

Symeon został nawiedzony przez Ducha Świętego. Ten przepowiedział Symeonowi, że nie umrze tak długo, jak długo nie ujrzy on Jezusa Chrystusa. Symeon jest kultywowany w tradycji nie tylko rzymskokatolickiej, ale również prawosławnej.
Biblia opisuje Symeona, jako człowieka sprawiedliwego i bardzo pobożnego, przy którym był obecny Duch Święty. Duch Święty przepowiedział mu, że śmierć go nie dosięgnie dopóki, dopóty nie ujrzy on Chrystusa. Symeon natchniony wszedł do świątyni i wziął na ręce dzieciątko Jezus. Rzekł wtedy: „Panie, pozwól teraz Twemu słudze odejść w pokoju, zgodnie z Twoim słowem. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.”
Śledząc przekazy biblijne, widać, że Symeon jest bardzo oddany Bogu.
On to przekazał Maryi, że jej syn Jezus doprowadzi do powstania w Izraelu, zapowiadając tym samym tajemnicę zmartwychwstania.
Symeon pobłogosławił ich i ucieszył się, że jego oczy ujrzały zbawienie i w jednym oka mgnieniu rozświetliły się wszystkie wydarzenia jego życia, które całkowicie oddane było modlitwie i służbie Pana.
Symeon oczekuje na Jezusa w świątyni i cieszy się z jego obecności, gdy już go zobaczył. Dzisiaj, sporo osób starszych, często nawiedza kościoły, miejsca kultu oraz miejsca pamięci świętych, by się tam modlić i spędzać czas.

Wizerunek

Symeon Starzec jest przedstawiany, jako człowiek trzymający laskę, w długich szatach i z długą brodą. Często w towarzystwie Anny i Świętej Rodziny. Również często pojawia się obraz Symeona, trzymającego w ramionach Jezusa wywodzi się z ikonografii święta Spotkania Pańskiego. Postać starca Symeona jest obrazem ludu, który oczekuje zbawienia w Chrystusie. Błędne jest myślenie o Symeonie, jako
o poczciwym starcu. Był on potężnym mistykiem, którego serce i postępowanie było prowadzone przez Boga.

Kult

W tradycji chrześcijańskiej, wspomnienie Starca Symeona jest obchodzone 2 lutego, natomiast w Cerkwi Prawosławnej 18 lutego.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

8 + 2 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Obraz - Symeon, Aleksiej Jegorow, domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/