1851 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Kohelet życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Życiorys i biografia Koheleta

Postać biblijna ze Starego Testamentu. Nie jest to imię własne autora, lecz (z j. hebrajskiego) nazwa funkcji mędrca „przemawiającego na zebraniu”. Żył na przełomie IV i III w. p.n.e.

Księga Koheleta

Księga Koheleta jest jedną z dydaktycznych ksiąg Starego Testamentu, a sam autor podaje się za syna Dawida, co prawdopodobnie jest fikcją literacką. Nie jest pewne datowanie księgi. Wiadomo jednak, że dzieło powstało wiele setek lat po śmierci tego władcy Izraela, najprawdopodobniej w III w. p.n.e.
W sensie ogólnym księga stawia pytania natury egzystencjalnej i stawia tezę, jakoby nic na świecie nie było trwałe. To w treści tych ksiąg pada słynne zdanie „marność nad marnościami i wszystko marność". Dotyczy to zarówno człowieka, jak i przyrody, ogólnie wszystkiego, co Bóg stworzył. Poruszana jest kwestia marności ludzkiego życia wobec śmierci i tego, że człowiek ulega słabościom.
Księga zyskała dużą popularność ze względu na jej uniwersalny przekaz. Mianowicie wg treści, człowiek powinien nie wyczekiwać końca i nie zastanawiać się nad nim, a zamiast tego korzystać z dóbr i radości ziemskich. Według księgi człowiek powinien żyć według prawa bożego, gdyż to Bogu wszystko zawdzięczamy.

Odniesienia do Księgi Koheleta w sztuce

Do Księgi Koheleta nawiązuje Jan Kochanowski we fraszce O Żywocie ludzkimNa koniec niefortuna albo śmierć przypadnie. W tym utworze można zauważyć związek z prawdami głoszonymi się coś innego, a w pewnym momencie, nagle wszystko się skończy - „śmierć przypadnie". W „Piosence” Czesława Miłosza także odnajdujemy prawdy o przemijalności rzeczy ludzkich i potrzebie zachowania dystansu do życia.

W literaturze obcej

  • Powieść Bracia Aszkenazy, napisana przez Joszue Singera,podsumowana jest cytatem z tej księgi: „marność nad marnościami, wszystko marność".
  • Życiowym mottem Kurta Wallendera, bohatera szwedzkiej serii powieści kryminalnych Henninga Mankella, są słowa: Jest czas rodzenia i czas umierania.

W kulturze popularnej

  • W 1965 roku amerykańska grupa The Byrds zdobyła rozgłos, nagrywając własne opracowanie ballady Petera Seegera pt. Turn! Turn! Turn! (To Everything There Is a Season) do tekstu zaczerpniętego z biblijnej księgi Koheleta.

Cytaty z księgi

Nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił, i duszy swojej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy.

Boga się bój i przykazań jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek.

Wszystko jest marnością i gonieniem za wiatrem.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 11 = 20

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła