1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Św. Maria z Nazaretu życiorys

   Twoim zdaniem...

Który święty jest Ci bliższy?

Życiorys i biografia św. Marii z Nazaretu

Maria z Nazaretu urodziła się przed 20 r. p.n.e. w Jerozolimie lub Seforis. Zmarła po 30 r. n.e. najprawdopodobniej w Efezie. Zwana również Matką Bożą, Najświętszą Maryją Panną, Bogurodzicą. Była matką Jezusa Chrystusa, żoną Józefa z Galilei. Czczona głównie wśród katolików.

Dzieciństwo i młodość

Maria z Nazaretu była córką św. Anny i św. Joachima. Jej rodzice długo nie mogli doczekać się potomka, dlatego jako osoby wierzące skierowały do Boga prośbę, aby zesłał im dziecko. W odpowiedzi na to wołanie ukazał im się anioł, który przekazał im radosną nowinę. Będą mieli córkę, którą pozna i uwielbi cały świat. Warto dodać, że Maria była niepokalanie poczęta (dogmat ten ostatecznie przyjęto w katolicyzmie w roku 1854, ogłosił go papież Pius IX).

Wśród krewnych Marii wymienić można jeszcze św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela. To właśnie ją Maria odwiedziła, kiedy była już w ciąży. Elżbieta nazwała ją wtedy pełną łaski i błogosławioną między niewiastami.

Była żoną Józefa z Galilei, który był cieślą. Wspólnie mieszkali w Nazarecie. W ich domu doszło do zwiastowania, czyli objawienia archanioła Gabriela. Obwieścił on Marii, że narodzi syna bożego. Jego poczęcie nastąpi za sprawą Ducha Świętego. Początkowo Józef poddawał w wątpliwość niesamowitą opowieść swojej żony. Jednak jemu również ukazał się anioł. Po tym objawieniu Józef zrozumiał, że Maria będzie matką Boga.

Narodziny i młodość Jezusa

Jak podaje Ewangelia Łukasza, Maria i Józef udali się do Betlejem aby wziąć udział w spisie ludności. Tam w stajence Maria urodziła Jezusa. Na świecie powitały go zwierzęta i okoliczni pastuszkowie. Jezusa na świecie (ale nieco później) przywitali również trzej królowie, mędrcy ze wschodu: Kasper, Melchior i Baltazar. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę.

Na temat późniejszego życia Marii niewiele wiemy. W przekazach pojawia się jeszcze kilka razy. Wiadomo między innymi, że brała udział w weselu w Kanie Galilejskiej. Wtedy Jezus uczynił swój pierwszy cud zamieniając wodę w wino. Była również obecna pod krzyżem, kiedy umierał jej syn. Wtedy to została przez Jezusa mianowana matką wszystkich ludzi.

Według wiary katolickiej Maria została razem z ciałem wzięta do nieba. Dogmat ten ostatecznie został ustanowiony w roku 1950 przez papieża Piusa XII. Faktu tego nie uznają na przykład protestanci, którzy wierzą w jej zaśnięcie.

Kult Marii z Nazaretu

To zdecydowanie najczęściej przedstawiana postać biblijna. Maria doczekała się wielu wizerunków. Bardzo często przestawiana jest w obecności Józefa i małego Jezusa, którego trzyma na rękach – to tak zwany wizerunek Świętej Rodziny. Znana jest również postać Marii, która trzyma na kolanach zdjęte z krzyża ciało Jezusa – to tak zwana Pieta.

W Polsce Maria z Nazaretu nazywane jest Królową Polski. 3 maja obchodzi się święto kościele NMP Królowej Polski.

Bardzo znana jest również modlitwa różańcowa (kiedyś nazywana Psałterzem Maryi Panny). Odmawia się ją od średniowiecza.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

28 + = 34

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Obraz pochodzi z en.wikipedia.org, jego autorem jest Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato. Obraz należy do domeny publicznej.