1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Św. Anna życiorys

   Twoim zdaniem...

Który święty jest Ci bliższy?

Życiorys i biografia św. Anny 

Św. Anna nazywana również Anną Sprawiedliwą to matka Marii z Nazaretu i babka Jezusa Chrystusa. Była żoną św. Joachima. Święta kościoła katolickiego i prawosławnego.

Patronka

Święta patronuje małżeństwom, kobietom rodzącym, matkom i wdowom. Modlą się do niej również położne, górnicy, młynarze, piekarze i żeglarze. 

W Polsce jest patronką diecezji opolskiej.

Fakty z życia 

Postać św. Anny nie pojawia się na kartach Nowego Testamentu oraz ewangelii kanonicznych. Informacje na jej temat zachowały się wyłącznie w tekstach apokryficznych, w tym w protoewangelii Jakuba (z ok. 150 r.) i ewangelii Pseudo-Mateusza (z VI w.) oraz Księgi Narodzenia Maryi (z VIII w.).

Święta miała przyjść na świat w rodzinie kapłańskiej w Judei. Dorastała w Betlejem. Jej rodzicami byli Stolanus i Emerentiana. Kobieta została wychowana w duchu wiary. Jej rodzice byli szanowani za sprawiedliwość i dobroć. Rodzina wiele czasu spędzała na modlitwie i wypraszaniu łask bożych. 

Anna odbyła w młodości służbę w Świątyni Jerozolimskiej, która pogłębiła jej wiarę. 

W wieku 24 lat wyszła za mąż za Joachima. Jej małżonek dorastał w Nazarecie. Podobnie jak ona był wierzący i oddany Bogu. Małżeństwo wiodło życie zgodne z nakazami prawa, swoimi dobrami regularnie dzielili się z ubogimi. Składali również ofiary na rzecz świątyni. 

Para nie mogła mieć dzieci. Postrzegali to jako karę od Boga. Jednak cały czas pamiętali o modlitwie i prosili Boga o potomstwo. Ich bezdzietność była pretekstem do kpin i upokorzeń ze strony innych. W jerozolimskiej świątyni pewien kapłan, miał nawet odmówić Joachimowi przyjęcia ofiary; uważał, że osoba bezdzietna jest tego niegodna. 

Odmowa kapłana mocno dotknęła Joachima, który postanowił opuścić dom rodzinny, swoją małżonkę i spędzić 40 dni i nocy na pustyni. O swojej decyzji nie powiadomił żony, która w tym czasie niepokoiła się o jego życie. Była przekonana, że Joachim zginął. 

Podania głoszą, że Anna miała wyjść do ogrodu i tam opłakiwać swoja stratę. Wtedy też wypowiedziała modlitwę, w której prosiła Boga o potomstwo. Annie ukazał się anioł, uspokoił ją i zapowiedział, że wkrótce urodzi córkę, a Joachim powróci do niej niebawem. 

W tym samym czasie widzenie anioła miał mieć również Joachim. Anioł przekazał mu, że jego córka powinna otrzymać imię Maryja. 

Anna urodziła córkę w wieku 45 lat. Joachim i Anna doczekali ślubu córki z Józefem z Nazaretu. Wkrótce potem Joachim zmarł, Anna zamieszkała wtedy w domu z Maryją i Józefem. Dożyła wieku 80 lat. 

Najprawdopodobniej pochowano ją razem z mężem w Dolinie Jozafata. 

Kult

Św. Anna czczona jest od początków chrześcijaństwa. 

Jej święto przypada 26 lipca w kościele katolickim. Wspomniana jest razem z małżonkiem Joachimem. Z kolei wierni prawosławni wspominają ją aż trzykrotnie: 7 sierpnia, 22 września oraz 22 grudnia według kalendarza gregoriańskiego.

Św. Anna jest przedstawiana w towarzystwie swojej córki - Najświętszej Marii Panny lub z małym Jezusem. 

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

33 − = 24

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie domeny publicznej. Autor obrazu: Bartolomé Esteban Murillo. Tytuł: Św. Anna uczy Dziewicę czytać. Kolekcja: Muzeum Prado.