1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Salomon życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Życiorys i biografia Salomona

Postać biblijna, prorok. Król Izraela, który wybudował wielką świątynię
w Jerozolimie. Przekazy biblijne mówią, że słynął z mądrości.

Objęcie królestwa Izraela oraz czas panowania

Gdy panowania króla Dawida dobiegało kresu, o sukcesję walczyło dwóch jego synów – Adoniasz oraz Salomon. Na prawowitego króla został namaszczony Salomon, który jednocześnie obiecał Adoniaszowi, że nie skrzywdzi go, o ile ten będzie mu posłuszny. Adoniasz po pewnym czasie zwrócił się do króla Salomona
o rękę jednej z kobiet, należących do haremu króla. Dawało to bowiem prawo do tronu. Salomon dowiedziawszy się o spisku, kazał zabić swojego brata.

Podczas panowania Salomon wybudował świątynię Jerozolimską oraz mury jerozolimskie. Co istotne, Salomon dopuścił się politeizmu – postawił posąg dwóm innym bogom.
Jako król, Salomon zasłynął wzniesieniem wielu budowli. W kilkanaście lat po ukończeniu świątyni Salomon zbudował nowy pałac królewski na górze Moria. W sąsiedztwie do świątyni wzniesiono Portyk Tronowy, Portyk Kolumnowy oraz Dom Lasu Libanu. Król rozpoczął rozległe przedsięwzięcia budowlane w całym kraju.

Dzięki szerokim kontaktom handlowym, ludziom w państwie Salomona żyło się bardzo dobrze. Między innymi z  Egiptu importowano konie i rydwany, a kupcy z całego ówczesnego świata przywozili mnóstwo rozmaitych dóbr. Roczne dochody Salomona wynosiły 666 talentów złota, co w przeliczeniu na dzisiejszą wartość pieniądza wynosi ok. 256 643 000 dolarów.
Według przekazów biblijnych, Salomon przewyższał bogactwem wszystkich królów ziemi. Dopóki Salomon obstawał przy prawdziwym wielbieniu, dopóty Jehowa udzielał mu mądrości. Zapewniało to spokój, chwałę i bogactwo całemu narodowi izraelskiemu.

Odwrócenie się od Boga Jahwe

Pod koniec panowania Salomon coraz częściej korzystał z ziemskich przyjemności i dóbr doczesnych, często obcując ze swoimi żonami z haremu.
Coraz częściej również odwracał się on do innych bogów. Przestał składać ofiary w świątyniach i w konsekwencji, z biegiem lat, odszedł od ideałów swojego ojca Dawida, który podążał drogą wytyczaną przez Boga.

Salomon przodkiem Jezusa

Biblia podaje jakoby Jezus był potomkiem Salomona, co sprawiałoby, że posiadałby prawa do tronu królewskiego. Jezus był zarówno naturalnym, jak i prawnym potomkiem Dawida i miał słuszne prawo do tronu, gdyż jego matka, Maria, pochodziła od Natana, a przybrany ojciec, Józef - od Salomona.

Rodzina

Jak większość ówczesnych władców, także i Salomon posiadał liczny harem.
Według biblii posiadał 700 żon oraz 300 nałożnic. Z imienia znany jest tylko jego syn i późniejszy następca - Roboam oraz córki Basmat i Tafat. Patrząc na to, ile żon miał Salomon, z pewnością miał on jeszcze więcej dzieci. W źródłach brak wzmianek na ich temat.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 13 = 16

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Obraz Król Salomon, domena publiczna, autor Simeon Solomon, https://commons.wikimedia.org/