1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Eliasz życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Życiorys i biografia Eliasza

Postać biblijna. Prorok, opisywany  w Starym Testamencie. Jego imię tłumaczy się jako „moim Bogiem jest Jahwe”. Swą działalność proroka rozpoczął na dworze króla Achaba.

Przekaz biblijny

Pierwsza wzmianka o Eliaszu pojawia się w I Księdze Królewskiej i dotyczy tego, jak Jehowa posyła go, by obwieścił Izraelitom karę za ich grzechy. Obwieszcza im, iż zgodnie z postanowieniem Jehowy, żywego Boga Izraela, najbliższe kilka lat nie będzie rosy ani deszczu, chyba że na słowo Eliasza. Jak się później okazało, susza trwała trzy i pół roku. Eliasz jest autorem pierwszego zmartwychwstania, które zostało opisane w piśmie świętym. Eliasz podczas wędrówki spotkał wdowę, która
w swoim domu przygotowała dla niego posiłek. Obiecuje jej, że w podzięce Jahwe dopilnuje, by nigdy nie zabrakło w jej domu jedzenia. Podczas Eliasza pobytu w domu kobiety, umiera jej syn. Eliasz zaczął się bardzo mocno modlić o przywrócenie mu życia, co zostało przez Boga uczynione.

Cuda Eliasza

W przekazie biblijnym Eliaszowi przypisano osiem cudów:

  • wstrzymanie deszczu z nieba,
  • odnawianie zapasu mąki i oliwy u wdowy z Carefat,
  • wskrzeszenie syna tej wdowy,
  • sprowadzenie ognia z nieba, stanowiącego odpowiedź na modlitwę,
  •  wywołanie deszczu kończącego suszę,
  • sprowadzenie ognia na dowódcę i 50 żołnierzy wysłanych przez króla Achazjasza,
  • sprowadzenie ognia na drugiego dowódcę i jego 50 ludzi,
  •  rozdzielenie wód Jordanu przez uderzenie ich urzędową szatą. Cudem było również jego "wstąpienie ku niebiosom", ale było to bezpośrednie działanie Boga, bez uprzedniej modlitwy lub zapowiedzi Eliasza.

Kult

W kościele katolickim wspomnienie Eliasza przypada na 20 dzień lipca.
Cerkiew prawosławna natomiast wspomina proroka 20 lipca i 2 sierpnia.
Biblijny prorok Eliasz jest także głównym bohaterem powieści Paulo Coelho, pt. Piąta góra.

Eliasz w ikonografii

Postać proroka Eliasza stanowiła inspirację dla artystów, czego odbiciem może być częste przedstawianie go w obrazach. W tradycji wczesnochrześcijańskiej często jego osobę kreuje się na młodzieńca w tunice. Średniowiecze z kolei zmienia oblicze proroka i ukazuje go, jako sędziwego starca z długą brodą. Co ważne, najczęściej przedstawianą w obrazach sceną z życia proroka Eliasza jest moment jego wniebowstąpienia. Oprócz tego, Eliasza spotykamy na ikonach Przemienienia Pańskiego, gdy w geście modlitewnym stoi po prawicy Jezusa Chrystusa.
W tradycji zachodniej jego atrybutami jest miecz ognisty oraz kruk.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 29 = 32

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Grafika - https://commons.wikimedia.org/, domena publiczna