1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Dawid życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Biografia i życiorys

Postać biblijna ze Starego Testamentu. Król Izraela, protoplasta rodu Dawidytów.

Życiorys

Dawid w młodości był pasterzem. Według przekazów biblijnych grał na lirze lub harfie, na dworze króla Saula. Brał później udział w walce z Filistynami, podczas której doszło do pojedynku Dawida z Goliatem. Dzięki pokonaniu Goliata Dawid mógł poślubić królewską córkę. Chwała, którą zapewnił sobie po walce doprowadziła do nadania mu dowództwa armią. Wobec wynoszenia Dawida ponad króla w pieśniach ludu, Saul przestał darzyć Dawida sympatią i liczył, że ten zginie
w walce.
Później Dawid stał się już jawnym przeciwnikiem król Saula, co doprowadziło do tego, że Dawid musiał się ukrywać (na pustyni Judzkiej) wraz ze swoimi pobratymcami, gdyż Saul próbował go schwytać.

Panowanie i zjednoczenie Izraela

Po śmierci Saula, który zmarł zabity przez żołnierza na jego własną prośbę, Dawid został ogłoszony królem Judy, czyli największego plemienia Izraela. Królem całego Izraela został ok. 1008 r. p.n.e. Niedługo potem zaczął się okres podbojów Dawida, który w ten sposób chciał zjednoczyć rozproszone plemiona Izraela. Podbił Filistynów, którzy wcześniej byli jego sojusznikami, a później także inne ludy.
Co istotne jednak, zachowali oni później pewną autonomię – mieli własnych królów. Po zwycięskich włączył do monarchii izraelskiej, jako prowincje – Edom, Moab, Ammon oraz okręg Aram-Damaszek. Terytorium znajdujące się pod jego panowaniem rozciągało się od  Eufratu na północy, do Potoku Egipskiego na południu, oraz od Morza Śródziemnego na zachodzie do Pustyni Syryjskiej na wschodzie.
Przekładając na terytoria współczesne, królestwo Izraela obejmowało dzisiejsze terytoria Izraela, Palestyny oraz Jordanii.
Dawid dokonał historycznego zjednoczenia Izraela. Zapisał się w pamięci jak król odważny i sprawiedliwy.

Religia i symbolika

Jest autorem 73 Psalmów. To on sprowadził Arkę Przymierza do Izraela.
Dla Żydów Dawid jest symbolem i najważniejszą postacią dla ich przynależności i tożsamości religijnej oraz narodowej. Gwiazda Dawida jest symbolem ojczyzny dla Żydów.

Postać Dawida w filmie
i literaturze

  • Postać Dawida, Joseph Heller, Bóg Wie (God Knows), 1984 – w której starzejący się władca opowiada w formie długiego monologu o swoim życiu. Zamiast heroizmu i świętości bohatera, Heller podkreśla jego zazdrość, pożądanie, ale i samotność wobec Boga i ludzi,
  • Juan Bosch David. Biography of a King, 1966,
  • Allan Massie, King David, 1995 – powieść opisująca życie Dawida, przedstawiająca jego relację z Jonatanem jako związek homoseksualny,
  • David – film z 1924 (wyk. Harry Southwell),
  • Dawid i Betszeba – film z 1951 (wyk. Gregory Peck),
  • The story of David – film z 1976 (wyk. Timothy Bottoms),
  • Król Dawid – film z 1987 (wyk. Richard Gere),
  • Dawid – film z 1997 (wyk. Nathaniel Parker),
  • Król Dawid – miniserial telewizyjny z 2012 roku (wyk. Leonardo Bricio).

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 1 = 4

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie - https://commons.wikimedia.org/, domena publiczna, autor Guercino.