1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Kaleb życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Życiorys i biografia Kaleba

Postać biblijna pojawiająca się w kilku księgach Starego Testamentu – Liczb, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów oraz 1 Księdze Kronik. Biblia nazywa go również Kalebem Kenizytą.

Pochodzenie i rodzina

Trudno określić jego pochodzenie, gdyż pomimo przydomka Kenizyta, nie wiadomo czy pochodził z plemienia o tej samej nazwie. Był natomiast bez wątpienia członkiem izraelskiego pokolenia Judy. Jego ojcem był Jefunne, sam Kaleb miał czworo dzieci – Ira, Elę, Naama i Aksę.

Droga do Ziemi Obiecanej

Kaleb, przebywał w Egipcie, w czasie wystąpienia plag. Wywołały one w nim wielki podziw wobec Boga, który może wszystko. Dzięki temu, zrodziło się w nim pragnienie dołączenia do Izraelitów i wyjście razem z nimi z Egiptu. Mógł jednak zabrać ze sobą jedynie najbliższych. Rodzina Kaleba nie mogła pogodzić się z jego chęcią dołączenia do Hebrajczyków. Ich argumentem był fakt, że Jahwe zniszczył plagami ich plony, jednak mimo to Kaleb pozostał nieugięty w swoim pragnieniu. Szyderstwa ze strony Izraelitów, również nie powstrzymały go przed wyjściem z Egiptu wraz z nimi.

W trakcie wędrówki do Ziemi Obiecanej, widać było, że różnił się swoim zachowaniem od narzekających Izraelitów. Kaleb był wdzięczny Bogu, za to że może być wśród Narodu Wybranego, z dala od Egiptu, gdzie traktowano go jak niewolnika. Punktem przełomowym podróży i w życiu Kaleba był moment, w którym zostaje wybrany przez Mojżesza, jako jeden 12 wywiadowców w celu wyruszenia do Kanaanu i zbadania go.

Wyprawa zwiadowcza

Kaleb razem z pozostałymi wywiadowcami, wśród których był również Jozue, przez 40 dni badali Kanaan. Kiedy wrócili, mając zgodnie z prośbą Mojżesza owoce winogron, rosnących na tamtejszych terenach, opowiedzieli ludowi jak wygląda Ziemia Obiecana. Lud, słuchając ich raportu wzburzał się na wzmiankę o wielkich murach i obwarowanych miastach. Nie pomagali pozostali wywiadowcy, którzy również podburzali lud, dodatkowo przekazując wymyślone historie o Amalekitach. Bunt Izraelitów był na tyle wielki, że chcieli oni nawet wrócić do Egiptu. Jedynie Kaleb i Jozue głosili prawdę o Kanaanie, co spotykało się z niedowierzaniem ze strony Izraelitów. Grozili nawet obu zwiadowcom ukamieniowaniem, jednak przed tym powstrzymał ich sam Bóg. Obiecał też, że obaj prawdomówni wywiadowcy, dotrą do Ziemi Obiecanej, natomiast pozostali umrą.

Życie w Kanaanie

Przy podziale ziem Kaleb prosił Jozuego o przydzielenie mu Hebronu. Mimo podeszłego wieku, udaje mu się zdobyć tę krainę, rusza także dalej do Kiriat-Sefer czyli Debir. Obiecuje swoją córkę Aksę temu, kto zdobędzie te ziemie. Aksa prosi także ojca o prawo do źródła wód, poza ziemią Negeb, na co Kaleb się zgadza.

Nie są znane okoliczności śmierci Kaleba – tradycja żydowska uznaje że umarł w mieście Jozuego – Timnat-Serach.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

6 + 4 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

zdjęcie pochodzi z portalu https://pl.wikipedia.org/ wykorzystane na podstawie domeny publicznej; autor Andreas Praefcke