1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Kain i Abel życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Historia Kaina i Abla

Kain i Abel to postacie biblijne, według Starego Testamentu byli dziećmi pierwszych ludzi na ziemi – Adama i Ewy. Opowieść o braciach znajduje się w Księdze Rodzaju, ślady możemy też odnaleźć w Midraszach czy Koranie.

Znaczenie imion

Kain był pierworodnym synem pary, po którego urodzeniu Ewa miała powiedzieć: otrzymałam mężczyznę od Pana. Inne znaczenie tego imienia to kowal lub włócznia. Miało to wskazywać na siłę i charakter tego, kto je nosił. Poprzez imię zostały podkreślone wartość i rola pierworodnego w rodzinie, a także to, że był on wyczekiwanym i upragnionym dzieckiem. W Biblii pierwszy syn był oznaką błogosławieństwa od Boga. Przejmował rodzinne obowiązki, majątek i zazwyczaj również zawód po ojcu. Nie inaczej miało być w przypadku Kaina, który podobnie jak Adam uprawiał ziemię, a ta czynność wymagała dużo siły.

Jego młodszy brat – Abel, nie był już tak entuzjastycznie przywitany po urodzeniu, wzmianka o nim pojawia się jedynie jako dodatek. Jego imię od hebrajskiego Hebel znaczy wątłość, kruchość, marność, co pokazuje dodatkową różnicę między braćmi. Z tego powodu Ablowi powierzono opiekę nad trzodą, dlatego że było to zajęcie uważane mniej wymagające i odpowiedzialne niż uprawa roli.

Śmierć Abla

Zabójstwo Abla spowodowane było zazdrością Kaina. Zgodnie z tradycją obaj bracia składali Bogu ofiary – Kain jako rolnik przyniósł płody ziemi, Abel z kolei złożył na ołtarzu baranka. Bóg przyjął jednak jedynie tę drugą ofiarę, co było ogromnym ciosem dla starszego z braci, ponieważ  do tej pory uważał się za kogoś znacznie lepszego od Abla. Mając poczucie krzywdy i zazdroszcząc młodszemu bratu przyjęcia ofiary, Kain chodził, jak określa to Biblia, z ponurą twarzą. Zwabił Abla na pole, pokłócił się z nim, a następnie zabił. Motywem bratobójstwa była zatem urażona duma i nienawiść, spowodowana zazdrością o powodzenie „gorszego brata”. Po zabójstwie Bóg zapytał Kaina, gdzie jest jego brat. Pierworodny syn Adama odpowiedział słynnym zdaniem Nie wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? (Rdz 4,9). Bóg jednak wiedział, co się z nim stało, podobnie jak znał winowajcę. Co ciekawe, Kain nie wyparł się swojego czynu, oskarżając jednak Boga, że nie zapobiegł tej tragedii.

Dalsza historia Kaina

Po zabiciu brata Kain został ukarany wygnaniem – miał tułać się do końca swojego życia. Bóg naznaczył go znamieniem, które do dziś znane jest jako kainowe piętno, aby wszyscy ludzie, których spotka wiedzieli, że mają do czynienia z mordercą. Piętno wiążę się z wykluczeniem społecznym, ale jednocześnie chroni Kaina przed ludźmi, którzy chcieliby go zabić. Ostatecznie Kain zamieszkał na wschód od Edenu w krainie Nod.

Ani w Biblii ani w tradycyjnych księgach żydowskich nie ma wzmianki o żonie czy dzieciach, które miałby zostawić Abel. Natomiast starszy z braci miał żonę i syna, Henocha. Późniejsze pokolenia mężczyzn z tego roku to: Irad – Mechujael – Metuszael – Lamek. Ten ostatni miał dwie żony, które urodziły mu po dwóch synów. Mitologia hebrajska podawała również, że potomkowie Kaina wynaleźli kowalstwo oraz grę na instrumentach. Byli jednak ludźmi występnymi, których pochłonął potop zesłany przez Boga.

Po utracie syna Adamowi i Ewie urodziło się jeszcze jedno dziecko – syn Set, którego pojawienie się Ewa skomentowała: Bóg dał mi potomka innego w zamian za Abla. Wśród potomstwa Seta był m.in. Noe.

Kain i Abel w innych źródłach

Koran opisuje historię synów Adama bardzo podobnie do przekazu biblijnego. Po zabójstwie Allah zesłał do Kaina kruka, który pokazał mu dziobem jak zakopać w ziemi ciało Abla. Wtedy Kain miał żałować swojego czynu.

W późniejszych księgach Starego Testamentu nie ma innych wzmianek o historii dwóch braci. Nowy Testament widzi zaś podobieństwo niewinnej ofiary Abla do ofiary Chrystusa (również poprzez symbol, jakim jest baranek).

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 3 = 2

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu https://pl.m.wikipedia.org, wykorzystane na podstawie licencji domeny publicznej. Autor oryginału: Tiziano Vecelli