1848 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Joseph Smith życiorys

Życiorys i biografia Josepha Smitha

Joseph Smith przyszedł na świat w Sharon w USA 23 grudnia 1805 r., zmarł 27 czerwca 1844 r. w Cartage. Jest założycielem mormonów (Ruch Świętych w Dniach Ostatnich). Święty i prorok mormonów. Członek masonerii. 

Dzieciństwo i młodość 

Wychował się w ubogiej,  wielodzietnej rodzinie. Był jednym z dziewięciorga dzieci Josepha Smitha i Lucy Mack. W dzieciństwie mieszkał w Sharon, Palmyry oraz w Manchester. Jego rodzina nie była jednego wyznania, dlatego też Joseph od młodości poszukiwał religii, która będzie zgodna z jego przekonaniami. 

Pracował u miejscowych farmerów, aby pomóc ojcu w utrzymaniu rodziny. Przez jakiś czas pracował u Jozjasza Stoala, który trudnił się poszukiwaniem kopalni srebra. 

W 1827 r. Joseph Smith poślubił Emmę Hale. 

Objawienia

W wieku 14 lat miał doznać objawienia. Pan Bóg wraz z Jezusem Chrystusem mieli ukazać mu się w lesie, kiedy chłopiec rozpoczynał modlitwę. W czasie objawienia miał usłyszeć przykazanie, żeby nie wstępował do żadnego kościoła. Nikt z bliskich nie uwierzył w objawienia chłopca. 

Następne objawienie, również w czasie modlitwy, miał w wieku 18 lat. Tym razem miał zobaczyć proroka Moroni, który przekazał mu, że na wzgórzu Cumorah przygotował dla niego złote płyty z inskrypcjami. Joseph miał mieć to widzenie trzy razy. Zawsze 22 września. Tym razem jego bliscy mu uwierzyli. 

Po czterech latach Joseph miał otrzymać obiecane płyty. Tekst na nich zawarty przetłumaczył na język angielski. Twierdził, że dostąpił łaski, która pozwoliła mu tego dokonać. 

26 maja 1830 r. spisana przez niego, tak zwana, Księga Mormonów została opublikowana. 

Joseph miał mieć w późniejszych latach wizje Jana Chrzciciela, świętych Piotra, Jakuba i Jana. 

Początki ruchu

Ruch Smitha powstał w Fayette w gospodarstwie Tetera Whitmera. Początkowo zakładała go piątka przyjaciół Smitha. 

Smith został prorokiem i pierwszym przywódcą ruchu. Już w 1830 r. zaczął pisać Biblię. Miał ją tłumaczyć na język angielski z innego nieznanego języka. Uważał, że do tego działa natchnął go Bóg. Wiadomo, że jego teksty powstały w oparciu o Biblię Króla Jakuba, została od jednak mocno zmieniona. Smith dodał wiele fragmentów, znaczną część zmodyfikował. 

Rozwój ruchu

Joseph Smith wszystkie zmiany w działalności ruchu tłumaczył swoimi objawieniami. W ten sposób tłumaczył na przykład wprowadzenie przyzwolenia na wielożeństwo. Sam miał wiele żon, możliwe, że nawet 30., część z kobiet nie była pełnoletnia.  

Po 6 latach działania ruchu Smith pozyskał inwestorów, który razem z nim założyli bank, który nazwali Kirtlandzkie Towarzystwo Ubezpieczeniowe – później przemianowano go na spółkę akcyjną. Przetrwała ona zaledwie rok, a rozczarowani inwestorzy zaczęli masowo pozywać Smitha. Ostatecznie założono mu sprawy na łączną kwotę ponad 30 milionów. 

Aby zdobyć fundusze na spłatę inwestorów Smith przekazał swoim wiernym, że miał objawienie, w którym otrzymał informację, że każdy członek ruchu musi przekazać na rzecz ruchu dziesięcinę. 

Kiedy członkowie kościoła zaczęli walczyć z miejscową milicją, władze stanu Missouri oskarżyły przywódców ruchu o zdradę. Trafił on do więzienia. Spędził tam kilka miesięcy na przełomie lat 1838/1839. 

Po wyjściu z więzienia Smith zdecydował, że zaangażuje się w życie polityczne. Został wybrany na burmistrza Nauvoo. Było to możliwe, dzięki temu, że w radzie miasta zasiadali członkowie ruchu.  

Śmierć

Joseph Smith podjął decyzję, że wystartuje w najbliższych wyborach prezydenckich USA. Został jednak zamordowany. Zginął 27 czerwca 1844 r. z rąk przeciwników mormonów. Po śmierci przywódcy mormoni stanęli przed trudnym wyborem nowego lidera. Pierwsza żona Smitha poparła Josepha Smitha III, czyli syna zmarłego proroka. Ostatecznie to on objął stanowisko ojca. 

Po śmierci założyciela i pierwszego lider ruch podzielił się. Część wiernych poparła Brighama Younga, a część (znacznie mniejsza) pozostała wierna synowi proroka. Powstał odłam mormonów: Zorganizowany Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatecznych, nazywany również Społecznością Chrystusa. 

Obecnie mormoni działają w ponad 200 państwach. 

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 88 = 95

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie domeny publicznej. Autorem wizerunku jest: Likely William Warner Major.