1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Daniel życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Biografia i życiorys Daniela

Postać biblijna, drugi syn Dawida, urodzony w Hebronie przez Abigail. Prorok żydowski. Jego imię oznacza „Bóg moim sędzią”.

Przekaz biblijny

Niewiele wiadomo na temat początkowych lat życia Daniela oprócz tego, że został uprowadzony do Babilonu jako kilkunastoletni książę. Pod panowaniem babilońskim, Daniela i jego towarzyszy skierowano do szkolenia w języku Chaldejczyków, by przygotować ich do służby państwowej. Daniela nazwano wtedy Belteszaccarem. Daniel pełnił służbę na dworze aż do upadku Babilonu.
Dzięki swoim zdolnościom, oddaniu, wierze oraz przede wszystkim łasce Bożej, Daniel wyróżniał się jako wysoki urzędnik państwowy i niebawem miał zostać ustanowiony urzędnikiem nad całym królestwem. Inni urzędnicy z zawiści i zazdrości uknuli spisek na jego życie.
Król uległ spiskowcom i zdecydował o wrzuceniu Daniela do lwiej jamy. Jahwe postanowił zainterweniować i by uratować Daniela, wysłał doń swojego anioła.
Daniel doczekał chwili, gdy w  Żydzi powrócili do ojczyzny, chociaż nie wiadomo, czy sam im towarzyszył.
Ostatnia wzmianka o Danielu w Księdze Daniela ma miejsce w trzecim roku działalności Cyrusa. Źródła rabiniczne przypuszczają, że jeszcze żył za panowania króla perskiego Achaszwerosza (znanego lepiej jako Artakserkses, kiedy był zabity przez nikczemnego Hamana, najwyższego urzędnika Achaszwerosza.

Księga Daniela

Księgę zalicza się do Pism Biblii hebrajskiej oraz ksiąg prorockich chrześcijańskich Starego Testamentu. Jej autorstwo przypisuje się tradycyjnie właśnie Danielowi. Czas jej powstania datuje się obecnie na okres od połowy VI wieku po 164 rok przed Chrystusem.
Na księgę składają się cztery wizje Daniela oraz osiem opowiadań. Księga Daniela została zredagowana w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim.
W sensie ogólnym księga powstała po to, by Żydzi pozostali wierni religii przodków, w czasie, gdy stanęli wobec pokusy światowej kultury hellenistycznej, która była nierozłącznie związana z religią pogańską. Z tego powodu autor wykazuje wyższość mądrości Boga Izraela nad mądrością pogan i ukazuje Jego wielką moc zdolną wybawić Jego wiernych z rąk prześladowców.

Odniesienia w literaturze polskiej

  • Parafrazy dokonali w swych wierszach poeci romantyczni: Adam Mickiewicz (Bakczysaraj), Juliusz Słowacki (Paryż), Cyprian Kamil Norwic (Vanitas vanitatis).
  • W 1907 roku w dwa tygodnie po śmierci Stanisława Wyspiańskiego został wydany jego dramat Daniel.
  • Poemat Jana Kasprowicza, Baltazar z cyklu Z motywów biblijnych

Kult

Komemoracja proroka Daniela przypada na 21 dzień lipca.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 78 = 88

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Obraz - Prorok Daniel, fresk w Kaplicy Sykstyńskiej, domena publiczna, commons.wikimedia.org