1851 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Natan życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Biografia i życiorys Natana

Postać biblijna, pojawiający się w Starym Testamencie. Prorok izraelski na dworze króla Dawida. Przepowiedział mu śmierć jego syna po tym, gdy doprowadził do śmierci męża swojej późniejszej żony – Batszeby.

Natan, jako nauczyciel Dawida

Natan został posłany do króla Dawida, przez boga Jahwe, po tym, gdy Dawid cudzołożył z Batszebą, wskutek czego ta zaszła w ciążę. Wypomnienie królowi grzechu było niewątpliwie trudną rzeczą.
Natan, by uświadomić swojemu królowi co uczynił opowiedział mu tę historię: W pewnym mieście było dwóch mężczyzn - jeden bogaty, a drugi biedny. Bogaty miał bardzo dużo owiec i bydła, natomiast biedny nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą kupił. Opiekował się nią, a ona rosła przy nim i jego synach. Karmił ją, choć sam miał niewiele jedzenia, i piła z jego kubka, i spała w jego ramionach. Była dla niego jak córka. Pewnego razu bogacza odwiedził gość, ale żeby przygotować dla niego posiłek, bogacz nie wziął żadnej ze swoich owiec ani żadnej sztuki ze swojego bydła. Zamiast tego zabrał owieczkę temu biedakowi i przyrządził ją dla podróżnego, który do niego przyszedł.
Według Dawida bogacz z przypowieści zasłużył na śmierć. Natan odpowiedział mu na to, że to właśnie on jest tym bogaczem.
Dla Natana to, że był lojalny Bogu, stanowiło największą pomoc przy udzielaniu nagany swojemu władcy.

Doradztwo królowi

Natan został bliskim doradcą króla Dawida. Dawid nazwał jednego ze swoich synów imieniem proroka.  Król Izraela Dawid pragnął wybudować pierwszy trwały ośrodek religijny dla swoich wiernych poddanych, by mogli wielbić Boga Jahwe.
Natan był bardzo wierny Bogu. Entuzjastycznie poparł on plan budowy pierwszego na ziemi trwałego ośrodka religii prawdziwej. Najwidoczniej jednak wyraził wtedy swoje własne zdanie, zamiast przemówić w imieniu Jehowy. W nocy Bóg przepowiedział Natanowi, by ten zapowiedział królowi inną informację. Mianowicie, iż nie on wybuduje świątynię. Wykona to zadanie natomiast jeden z jego synów. Wtedy też Natan zacieśnił więź z Dawidem.

Natan był obrońcą boskiej woli. Dlatego też, gdy po śmierci Dawida, władzę próbował przejąć Adoniasz zamiast Salomona, prorok zainterweniował i udaremnił spisek młodszego z synów Dawida.

Przekaz biblijny

Niewiele wiadomo o przodkach oraz potomkach proroka Natana. Wiele wskazuje na to, że większość z przekazu biblijnego dotyczącego postaci proroka Natana, zostało spisane przez niego samego. Trudno jest zatem skonfrontować jego postać z kimś innym. Z pewnością jednak był on natchnionym przez Boga oddanym sługą. Prawdopodobnie nawet po śmierci króla Dawida, Natan sprawował swe funkcje na dworze. Postać proroka Natana pokazuje, że bycie wiernym i oddanym, może pomóc w głoszeniu prawdy bożej oraz pomaganiu innym przy podejmowaniu trudnych decyzji.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

80 + = 84

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Obraz - prorok Natan na rosyjskiej ikonie, domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/