1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Hiob życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Biografia i życiorys Hioba

Postać biblijna, pojawiający się w Starym Testamencie. Bohater Księgi Hioba.

Przekaz biblijny

„Nie ma na ziemi nikogo takiego jak on — mąż to nienaganny i prostolinijny, bojący się Boga i stroniący od zła” – tak, według Biblii, powiedział o nim Bóg. Cytat ten świadczy o bogobojności oraz oddaniu Hioba, który wtedy (prawdopodobnie) zamieszkiwał krainę Uz, na półwyspie arabskim. Prawdopodobnie działo się to wtedy, kiedy Izraelici przebywali w niewoli. Hiob nie był izraelitą, był spokrewniony z Abrahamem. Jako sumienny kapłan boży, często składał ofiary w imieniu członków swojej rodziny. Hiob był postacią prawą, sprawiedliwą i szanowaną. Szlachetność okazywał stając w obronie słabszych i uciśnionych. Do tego wszystkiego strzegł się niemoralności, materializmu oraz nade wszystko bałwochwalstwa. Bardzo chętnie i hojnie pomagał ubogim. Hiob został przez Boga wystawiony na próbę. W wyniku owej próby Hiob zachorował na trąd, stracił rodzinę i cały majątek. Siła i moc jego wiary nie została jednak zachwiana – pozostał wierny Bogu, za co zostało mu przywrócone zdrowie ora mienie, a także doczekał się potomstwa.
Bóg wskazał na Hioba, jako na przykład do naśladowania. Jego wytrwałe znoszenie cierpień stanowi wzór dla chrześcijan, a szczęście, jakiego zaznał w końcowych latach życia, uwydatnia tkliwe uczucia i miłosierdzie Boga.

Księga Hioba

Księga została napisana w języku hebrajskim i stanowi jedną z ksiąg Biblii. Jej zasadnicza treść stawia dwa pytania z tezą: dlaczego niewinne osoby muszą cierpieć? Dlaczego Stwórca pozwala by na ziemi miało miejsce zło? Hiob jest postrzegany jako ktoś, kim później był Jezus Chrystus. Osobę dobrą, bogobojną, pomagającą innym, a która to została wystawiona na ciężką próbę i pomimo niej pozostała wierna Bogu. Stanowi symbol cierpienie niezawinionego. Księga nosząca jego imię uwypukla i pomaga zrozumieć wiele zasad biblijnych. Poza opisem losu Hioba, w księdze zawiera się obraz świata starożytnych Hebrajczyków.
Bibliści datują jej powstanie na okres V-III w. p.n.e.

Rodzina

Wedle przekazu biblijnego, Hiob miał 10 dzieci – 7 synów i 3 córki.

Hiob w sztuce

Renesans

  • XVII tren Jana Kochanowskiego zawiera alegorię historii o Hiobie.
  • Żywot św. JOBA w Żywotach Świętych Piotra Skargi

Romantyzm

  • nawiązanie do postaci Hioba można odnaleźć w poemacie Ojciec Zadżumionych, autorstwa Juliusza Słowackiego.
  • nawiązanie do postaci Hioba można odnaleźć w poemacie Więzień Czyllonu George’a Byrona

Współczesność

  • Rene Girard, Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi (1985), przeł.
    M. Goszczyńska, wyd. Spacja, Warszawa 1992
  • Karol Wojtyła – dramat Hiob z 1940
  • Jerzy Prokopiuk – Bóg, Szatan, Hiob, 1999
  • Jacek Kaczmarski – wiersz Hiob z 1979 i Dzieci Hioba z 1981

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5 + = 7

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Obraz - Hiob (ilustracja z Kroniki norymberskiej), domena publiczna, commons.wikimedia.org