1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Elizeusz życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Biografia i życiorys Elizeusza

Postać biblijna, uczeń Eliasza, prorok. Z hebrajskiego imię jego oznacza „Bóg jest wybawieniem”. Eliasz na polecenie Boga mianował Elizeusza swoim zastępcą.

Przekaz biblijny

Od czasu przyłączenia się do Eliasza, Elizeusz pełnił służbę prorocką w Izraelu za panowania królów: Achaba, Achazjasza, Jehorama, Jehu i Jehoasza. Po odejściu Eliasza Elizeusz działał samodzielnie około 60 lat.
Przed odejściem proroka Elizeusz poprosił go o "dwie części jego ducha", czyli podwójny dział należny pierworodnemu synowi. W pewnym sensie zajmował taką pozycję, ponieważ Eliasz, zarzuciwszy nań swą urzędową szatę, mianował go swoim następcą. Eliasz wiedział jednak, że spełnienie tej prośby nie zależy od niego, dlatego powiedział do Elizeusza, iż stanie się tak, jeśli zostanie zabrany na jego oczach. Jehowa rzeczywiście pozwolił Elizeuszowi zobaczyć Eliasza "wstępującego w wichrze ku niebiosom". Kiedy Eliasz odchodził, spadła z niego urzędowa szata. Elizeusz podniósł ją, przez co utożsamił się z działalnością Eliasza.

Wedle przekazów biblijnych, dzięki wsparciu Boga Elizeusz dokonał za swego życia 15 cudów. Gdy umarł, Jehowa dokonał w związku z nim szesnastego cudu. Elizeusz do końca był wierny Bogu i cieszył się Jego uznaniem. Pismo święte głosi, że gdy jakiś czas po jego pogrzebie chowano pewnego człowieka, żałobnicy dostrzegli grabieżczy oddział Moabitów, wrzucili więc zmarłego do grobu Elizeusza i uciekli.
Po dotknięciu kości proroka człowiek ten ożył i stanął na nogach.
Poprzednik Elizeusza, Eliasz, prowadził wielkie dzieło mające z powrotem skłonić serca wielu osób ku Jehowie. Elizeusz kontynuował tę działalność i chociaż jego służba miała spokojniejszy przebieg, dopilnował, żeby to, co zapoczątkował Eliasz, zostało dokładnie wykonane. Okazywał niezwykłą gorliwość o imię Boże i prawdziwe wielbienie. Przejawiał cierpliwość, miłość i życzliwość, ale gdy w grę wchodziło imię Jehowy, był też bardzo stanowczy; nie wahał się oznajmiać wyroków Jehowy przeciw niegodziwym.

Cuda Elizeusza

  • rozdzielenie wód Jordanu;
  • oczyszczenie źródła zaopatrującego Jerycho w wodę;
  • rozszarpanie 42 dzieci przez parę niedźwiedzi;
  • zapewnienie wojsku w wody;
  • dostarczenie wdowie oliwy;
  • powicie syna przez bezdzietną Szunemitkę;
  • wskrzeszenie dziecka;
  • uzdatnienie zatrutej potrawy.

Kult

Kościół katolicki wspomina Elizeusza 14 czerwca. Ikonografia chrześcijańska przedstawia go, jako starca z brodą, który trzyma zwój papieru, opisujący jeden z jego cudów.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

4 + 6 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Obraz Prorok Elizeusz na ikonie z XVIII w. w Cerkwi Przemienienia Pańskiego na Kiży, domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/