1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Dobrawa Przemyślidka życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym monarchą?

Życiorys i biografia Dobrawy Przemyślidki

Dobrawa zwana również Dąbrówką, czy Dubrawką przyszła na świat ok. 930/935 r., zmarła w 977 r. Pochodziła z Czech z dynastii Przemyślidów. Księżna Piastów. Pierwsza żona Mieszka I i matka Bolesława I Chrobrego. W związku z rolą, jaką odegrała w chrystianizacji Polski bywa nazywana Matką Chrzestną Polaków

Pochodzenie

Przyszła na świat w rodzinie Bolesława I Srogiego, który był księciem Czech. Nieznana jest natomiast jej matka. Możliwe, że była nią Biagota. Miała rodzeństwo: Bolesława II Pobożnego, Strachkwasa Chrystiana, Mlady Marię. Dobrawa jest wymieniana przez kronikarzy w tym Thietmara z Merseburga, Kosmasy z Pragi i Galla Anonima. 

Trwa spór historyków, co do pierwotnej formy jej imienia. W rocznikach krakowskich jej imię zapisywano jako Dubrovka. W innych zapisach nazywana jest Dąbrówką, Dobrochną, Dobrawcą. Większość ekspertów skłania się jednak ku wersji Dobrawa. 

Dokładna data jej urodzin nie została opisana w źródłach historycznych. Szacuje się, że przyszła na świat ok. 930 r. Najprawdopodobniej odebrała podstawowe wykształcenie. 

Ślub z Mieszkiem 

Małżeństwo z Mieszkiem było przypieczętowaniem sojuszu polsko-czeskiego. Został on zawarty w 964 r. pomiędzy jej ojcem, a władcą Polski.

Dobrawa wyszła za mąż za Mieszka I w 965 r. Mogła mieć wtedy około 30 lat. Razem z nią do Polski przybyli duchowni i dostojnicy świeccy. Możliwe, że wśród duchownych był Jordan, późniejszy pierwszy polski biskup. Mieszko był poganinem, a ona chrześcijanką. Dlatego też warunkiem ślubu było przyjęcie przez Mieszka chrztu. 

Dobrawa pośredniczyła w zakładaniu kościołów św. Trójcy, św. Wita w Gnieźnie oraz Panny Marii na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. 

Z małżeństwa Mieszka i Dobrawy na świat przyszło dwoje dzieci: Bolesław Chrobry urodził się w 967 r., Świętosława Sygryda przyszła na świat pomiędzy 968 a 972. 

Sojusz polsko-czeski

Dzięki sojuszowi polskie wojska mogły liczyć na posiłki w czasie bitwy z Wichmanem i Wolinianami w 967 r. 

Sojusz zawarty pomiędzy Mieszkiem, a ojcem Dobrawy przetrwał do lat 80. X w. Po śmierci żony Mieszko rozpoczął walkę z Czechami.

Śmierć 

Zmarła w 977 r. Nieznane są okoliczności jej śmierci oraz miejsce pochówku. Możliwe, że została pochowana w katedrze gnieźnieńskiej lub pod posadzką kaplicy poznańskiego pałacu Mieszka. 

Dodatkowe informacje

Jej najbardziej znany wizerunek to portret namalowany przez Jana Matejkę. Jest bohaterką powieści J. I, Kraszewskiego pt. Lubonie, K. Bunscha pt. Dzikowy skarb oraz A. Gołubiewa pt. Bolesław Chrobry

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 3 = 3

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie domeny publicznej. Źródło: http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=6053&from=&from=metadatasearch&dirids=1&lang=pl Autor wizerunku Dobrawy: Jan Matejko.