1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Awicenna życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym filozofem?

Życiorys i biografia Awicenny

Lekarz i filozof perski. Uznawany za ojca nowoczesnej medycyny oraz jednego z najsłynniejszych uczonych islamskich. Prawdopodobnie żył na przełomie IX i X wieku.

Medycyna

Praktykę medyczną Awicenna rozpoczął w wieku 20 lat. Bardzo szybko zaczął służyć na dworze samego emira, dzięki czemu zyskał dostęp do biblioteki, której zasoby poszerzyły jego wiedzę. W tym czasie zainteresował się również filozofią. Medycyna była dla niego źródłem dochodów. Swoje dociekania naukowe oraz spostrzeżenia zawarł w Kanonie medycyny.
Jest uznawany za jednego z największych lekarzy, stawianego na równi z Hipokratesem i Galenem.

Często opierał się na intuicji. Podpowiadała mu ona nawet to, co przy braku metod laboratoryjnych, na długo przed wynalezieniem mikroskopu i zastosowaniem go, było nie do stwierdzenia. Awicenna zdecydowanie opowiadał się za istnieniem niewidocznych dla oczu nośników chorobowych, udzielających się człowiekowi nie tylko za pośrednictwem wody, ale
i przez powietrze.

Kanon medycyny

Dzieło, które na całe stulecia stało się podstawą medycyny naukowej. Składa się na niego pięć ksiąg.

Pierwsza z nich traktuje o teorii medycyny i zajmuje się anatomią, fizjologią, nauką o przyczynach chorób i o samych chorobach, nauką o żywieniu oraz zapobieganiu chorobom
i ich leczeniu. Księga druga zawiera dwa rozdziały mówiące o naukach o lekach pospolitych i o sposobach ich zastosowania. W trzeciej księdze zawarte są opisy wskazujące jak rozpoznawać i leczyć konkretne choroby, np. zapalenie płuc czy choroby układu pokarmowego oraz oczu, nosa i krtani. Zawiera również rozdział dotyczący położnictwa. Problemy chirurgiczne i choroby zakaźne są z kolei opisane w księdze czwartej.
Księga piąta to opis trucizn i odtrutek najbardziej znanych lekarstw.

Na fenomen oraz ważność tego dzieła składa się również fakt, że opisane w nim zostało podejście do chorego oraz ochrona zdrowia i przywracanie go. Godne wspomnienia jest także Pismo o tętnie, sporządzone w języku perskim, w którym zawiera się teza Awicenny, że serce jako źródło systemu tętniczego posiada własną siłę.

Filozofia

Oprócz medycyny, Awicenna zajmował się również filozofią, którą traktował, jako pasję życia. Dużo miejsca w jego życiu zajmowała filozofia Islamu, zwłaszcza etyka oraz metafizyka. Czerpał z Arystotelesa, co najbardziej widać w „Księdze Uzdrowienia”. Pojmował świat teocentrycznie. Uważał, że świat nie został stworzony w całości bezpośrednio przez Boga.

Awicenna zainicjował rozróżniał istotę od istnienia. Wysnuł tezę, że faktu istnienia nie można wywnioskować ani wytłumaczyć z istoty istniejących rzeczy, a forma i materia same w sobie nie mogą oddziaływać i zapoczątkować ruchu wszechświata. Idąc tym tropem, istnienie musi zatem być spowodowane konkretną przyczyną.

Najważniejsze dzieła

Kanon medycyny; Księga uzdrowienia, dzieło filozoficzne dotyczące logiki, fizyki, matematyki
i metafizyki; Księga wybawienia, Źródło mądrości, Księga wiedzy, Księga wyjaśnień i uwag.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

3 + 2 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie- shutterstock.com, Autor: Olga Popova