1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Diogenes z Synopy życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym filozofem?

Diogenes z Synopy - życiorys i biografia

Filozof grecki ze szkoły cyników. Uważał siebie samego za obywatela świata i krytykował ówczesne wartości społeczne oraz instytucje, które uważał za skorumpowane.

Życie Diogenesa z Synopy

Diogenes był synem bankiera, którego oskarżono o fałszowanie waluty. Diogenesa, który pomagał ojcu, wygnano z miasta, pozbawiony obywatelstwa i stracił swój materialny dobytek. Wydarzenia te potwierdzają badania archeologiczne. Mianowicie w Synopie odnaleziono dużą liczbę zniszczonych monet, które datuje się na IV w. p.n.e.
Monety celowo zniszczono, by nie przedstawiały wartości jako środek płatniczy.

Diogenes po okresie wygnania powrócił do Aten i zwrócił się po nauki do Antystenesa, który głosił ascetyzm. Antystenes początkowo zignorował go, jednak Diogenes ostatecznie został jego uczniem, nawet go później przewyższając. Jednocześnie brak jest twardej podstawy źródłowej, która potwierdzałaby faktyczne spotkanie tej dwójki.

Diogenes prowadził ascetyczne życie, zrzekając się ziemskich przyjemności, co było kontrastem do ówczesnego życia w Atenach.

Filozofia

Diogenesa, obok Antystenesa uważa się za jednego z twórców prądu filozoficznego, zwanego cynizmem. Filozof głosił pogląd, jakoby wielkie, sztuczne rozrosty społeczeństwa nie były w stanie pogodzić się ze szczęściem, a moralność warunkuje powrót do prostoty natury. Uważał się za kosmopolitę. Wykazywał także pogardę dla filozofii platońskiej. Podzielał poglądy Sokratesa, że sam może pełnić funkcję lekarza dla dusz ludzkich i umoralniać je, jednocześnie gardząc ich głupotą.

Diogenes udowadniał, że mądrość i szczęście należą do człowieka, który jest niezależny od społeczeństwa, a cywilizacja jest w gruncie rzeczy regresywna. Gardził prawami własności oraz reputacją. Swoje potrzeby fizjologiczne załatwiał publicznie, co często wywoływało oburzenie. Prawdopodobnie żywot Diogenesa przyrównano do życia psiego, co Diogenes uznał za cnotę.

Żadne pisma Diogenesa nie przetrwały, chociaż podobno jest autorem ponad dziesięciu książek, tomu listów i siedmiu tragedii. Idee cynickie, wedle których żył, są nierozerwalnie związane z praktyką cyniczną; dlatego to, co wiadomo o Diogenesie, zawarte jest w anegdotach dotyczących jego życia i powiedzeniach przypisywanych mu w wielu rozproszonych źródłach klasycznych.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

73 − = 63

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie - shutterstock.com, autor Naci Yavuz