1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Swiatłana Cichanouska życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest według Ciebie lepszym politykiem?

Życiorys i biografia Swiatłany Cichanouskaiej

Swiatłana Hieorhijeuna Cichanouska z domu Pilipczuk przyszła na świat 11 września 1982 r. w Mikaszewiczach (obwód brzeski). Jest białoruską działaczką. Wystartowała w wyborach prezydenckich w 2020 r. na Białorusi. 

Wykształcenie

Uczyła się w miejscowym liceum w Mikaszewiczach. Po ukończeniu szkoły średniej, rozpoczęła studia na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym w Mozyrzu. Wybrała językoznawstwo.

Po studiach rozpoczęła pracę jako tłumacz. Była związana między innymi z irlandzką organizacją charytatywną. 

Wybory prezydenckie

W maju 2020 r. jej mąż na swoim kanale na YouTubie oznajmił, że rozważa start w wyborach prezydenckich i konkurowanie z obecnym prezydentem Łukaszenką. Niedługo po publikacji nagrania, został aresztowany. Pretekstem do zatrzymania był udział w manifestacji przeciw władzy, która odbyła się rok wcześniej.

Odmówiono mu również prawa do rejestracji swojej kandydatury. Jako powód podano brak osobistego podpisu. Wtedy Swietłana w Centralnej Komisji Republiki Białorusi ds. Wyborów i Prowadzenia Referendów Krajowych, na godzinę przed jej zamknięciem, zgłosiła swój sztab wyborczy. 

Następnym krokiem było zebranie wymaganej liczby podpisów. Zaczęto je zbierać 29 maja w Grodnie. Liderem grupy zbierającej podpisy był jej mąż. W czasie zgromadzenia został on razem z innymi działaczami ponownie aresztowany.

Sztab wyborczy Cichanouskiej mimo licznych zatrzymań nie zaprzestał działań i nadal zbierano podpisy. Zorganizowano się nawet w Mińsku. Po zebraniu 100 tys. podpisów Cichanouska odwołała wszystkie pozostałe wiece. Obawiano się nasilających się represji.

Zanim złożyła listy z podpisami grożono jej i jej dzieciom. 

9 sierpnia ogłoszono zjednoczenie sztabów Cichanouskiej, Babryki oraz Cepkały. Przedstawili oni również swoje główne postulaty. 

Cichanouska zdobyła w wyborach około 10% głosów. Zwyciężył Łukaszenka. Są to oficjalne dane. Kobieta nie uznała tego wyniku. Rozpoczęły się masowe protesty na Białorusi. Jawnie mówiono o sfałszowaniu wyborów. Manifestacje, w których uczestniczyły tysiące obywateli, były brutalnie tłumione. 

11 sierpnia świat obiegło nagranie, na którym Cichanousa przyznaje, że wyjechała na Litwę. Kilka dni później, również za pomocą materiału video, oznajmiła swoje zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Jej zdaniem pokonała Łukaszenkę zdobywając 60-70% głosów. Zadeklarowała swoją gotowość do pracy na rzecz Białorusinów. 

Życie prywatne 

Żona Sierhieja, białoruskiego działacza opozycyjnego i blogera. Na YouTube prowadzi kanał Państwo do życia. Para poznała się w czasie studiów. Po ślubie mieszkali początkowo w Homlu, później w Mińsku. Mają dwójkę dzieci. W czasie kampanii wyborczej dzieci przebywały poza granicami Białorusi.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 58 = 61

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license. Autor zdjęcia: Serge Serebro, Vitebsk Popular News.