1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Św. Tomasz Apostoł życiorys

   Twoim zdaniem...

Który święty jest Ci bliższy?

Życiorys i biografia św. Tomasza Apostoła

Św. Tomasz Apostoł jest postacią biblijną, należał do grona 12 apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa. Nazywany Bliźniakiem ( z greki Didymos). Jest uznawany za świętego kościołów: katolickiego, anglikańskiego, luterańskiego, ormiańskiego, koptyjskiego, syryjskiego, prawosławnego. Męczennik za wiarę. 

Patron

Do Tomasza Apostoła modlą się architekci, budowniczy, geodeci, murarze, kamieniarze, stolarze, teolodzy i wierni, którzy wątpią. Ponadto św. Tomasz jest patronem Indii, Portugalii oraz miast: Urbino, Parmy, Rygi i Zamościa.

W Biblii

Utrwalił się w pamięci wiernych, jako Niewierny Tomasz. Nie był wśród apostołów, kiedy ukazał im się zmartwychwstały Jezus. Dlatego kiedy Tomasz usłyszał opowieść współbraci, miał powiedzieć, że uwierzy w zmartwychwstanie tylko wtedy, jeśli sam zobaczy i dotknie Jezusa. 

Kiedy Jezus ukazał się swoim uczniom ponownie, Tomasz rzeczywiście włożył palec w jego rany. Miał wtedy powiedzieć: Pan mój i Bóg mój

O życiu św. Tomasz możemy przeczytać w Ewangeliach (wymieniany jest siedem razy) oraz w Dziejach Apostolskich (pojawia się jeden raz). Wiemy na pewno, że uczestniczył w Ostatniej Wieczerzy.

O postaci św. Tomasza wspomina wielu historyków kościoła, w tym Euzebiusz z Cezarei, Rufin z Akwilei, czy św. Ambroży. Ich podania pozwalają wnioskować, że po śmierci Jezusa najprawdopodobniej prowadził działalność ewangelizacyjną w Królestwie Partów (obecnie Iran) i Indiach. 

Nie zachowały się żadne informacje na temat pochodzenia i dzieciństwa św. Tomasza. Istnieje legenda, według której Tomasz miał bliźniaka. Był nim Eleazar lub Lizja. Z kolei gnostycy uważali, że był bratem Jezusa. 

O świętym pisano również w apokryfach (testy religijne uważane za nienatchnione). Pojawia się w Historii Abgara, Apokalipsie Tomasza, Dziejach Tomasza oraz  Ewangelii Tomasza

W Dziejach Tomasza znajduje się informacja, że Tomasz wyjechał do Indii na zaproszenie króla Gondafora. Miał pełnić tam obowiązki architekta królewskiego pałacu. Zajął się jednak głoszeniem nauki Jezusa. Doprowadził do nawrócenia całych rzeszy ludzi, w tym króla. W Indiach działa najsłynniejsze sanktuarium apostoła. Powstało w miejscu, gdzie miał ponieść męczeńską śmierć ok. 67 r., czyli w jednym z przedmieść Madrasu (Calamina, zwana również Górą Tomasza, Madrass, Maabar, Mylapore). 

Pochowano go w Madrasie (ówczesny Mailapur) w miejscowej katedrze. W III wieku przewieziono je do Edessy, gdzie rozwijał się jego kult. Z kolei w 1258 r. szczątki świętego przewieziono do Ortony we Włoszech. 

Kult

W kościele rzymskokatolicmim i anglikańskim jest wpominany dwukrotnie: 3 lipca i 21 grudnia. Z kolei w kościołach mariawickich wspomnienie apostoła obchodzi się 21 grudnia. 

Świętemu przypisuje się autorstwo legend opisujących dzieciństwo Jezusa, w tym jego zabawę w ożywianie glinianych ptaszków. 

Święto św. Tomasza przypada 3 lipca. 

W ikonografii przedstawiany jest na dwa sposoby: jako młodzieniec i jako starzec z brodą. Często obok niego pojawia się księga lub zwój. Jego atrybuty to kątownica (atrybut architektów), serce, kielich, włócznia.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

40 + = 50

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie domeny publicznej. Obraz autorstwa Duccio di Buoninsegna.