1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Św. Szymon Apostoł życiorys

   Twoim zdaniem...

Który święty jest Ci bliższy?

Życiorys i biografia św. Szymona Apostoła

Św. Szymon Apostoł (Szymon Zelota) to postać biblijna, pojawia się w Nowym Testamencie. Był jednym z 12 apostołów. Męczennik za wiarę i święty kościoła katolickiego i prawosławnego. Nazywany jest również Kananejczykiem i Gorliwym

Patron

Do św. Szymona modlą się garncarze, grabarze, spawacze oraz farbiarze. 

W Nowym Testamencie

Do dzisiaj zachowało się niewiele informacji na temat św. Szymona. W Ewangeliach jest wymieniany jedynie trzy razy. Pojawia się jednak tylko w wyliczeniach apostołów, czyli najbliższego grona uczniów Jezusa. Ewangeliści Marek i Mateusz nazywają go Kananejczykiem, z kolei Łukasz pisząc o nim używa słowa Zelotes, które można przetłumaczyć jako gorliwy

Możliwe, że przydomek gorliwy, którego użyto w Ewangeliach miał podkreślić uczciwość i surowość Szymona w przestrzeganiu prawa i zwyczajów narodu żydowskiego.

Według tradycji

Najprawdopodobniej był bratem św. Jakuba Młodszego i św. Judy Tadeusza. Możliwe, że był też kuzynem Jezusa. Nie ma jednak pewności, co do tego pokrewieństwa. Część badaczy twierdzi, że był trzecim biskupem stolicy jerozolimskiej. Tam też miał zginąć za czasów cesarza Trajana. 

Istnieje również inna teoria dotycząca apostoła. Według niej biskup Szymon to inna postać, a sam apostoł nie jest spokrewniony z Jezusem.

Po zmartwychwstaniu Jezusa Szymon miał razem ze św. Judą Tadeuszem nauczać nad Morzem Czerwonym, w Babilonii,  Afryce Północnej, w tym w Egipcie i Mauretanii. Tradycja głosi, że zmarł śmiercią męczeńską na Wyspach Brytyjskich. Z kolei w żywotach świętych zawarto informację, że został ukrzyżowany lub rozcięty na pół w Persji, mieście Edessa (Turcja) lub Kaukazie. Miał zginąć razem z Judą. 

Kult

Relikwie świętych Szymona i Judy umieszczono w kaplicy w bazylice św. Piotra oraz w katedrze w Tuluzie. 

Święci są wspominani razem 28 października w Kościele katolickim oraz 23 maja i 13 lipca w Kościele prawosławnym. 

Św. Szymon jest przedstawiany jako starzec z krótkimi włosami i krótką brodą, nosi paliusz, tunikę oraz sandały. N ikonach ukazuje się go w czasie błogosławieństwa, przy czym w jednej ręce trzyma zwój (sztuka wschodnia). Znany jest również jego wizerunek z długimi ciemnymi włosami i gęstą brodą, noszącego pelerynę z kapturem (sztuka zachodnia).  Jego atrybuty to: księga, kotwica, palma, piła, topór i włócznia. Szymona często przestawia się w scenach z innymi apostołami lub w towarzystwie św. Judy.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5 + = 13

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie domeny publicznej. Wizerunek autorstwa: Jusepe de Ribera. Źródło: http://www.museodelprado.es/uploads/tx_gbobras/P01091.jpg