1851 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Stanisław Maczek życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym wojskowym?

Stanisław Maczek - życiorys i biografia

Młodość, wykształcenie Stanisława Maczka

Stanisław Maczek pochodzi z miejscowości Szczerzec, obok Lwowa. Ukończył gimnazjum w Drohobyczu i tam też zdał maturę. Niedługo potem, w roku 1910, rozpoczął studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Lwowskiego. Studiował filozofię, a także filologię polską. Studia musiał przerwać w 1914 roku, po wybuchu wojny i wcieleniu go do armii austriackiej.

Podczas wojny walczył na froncie rosyjskim w Karpatach oraz na froncie włoskim.
11 listopada, po kapitulacji państw centralnych podjął dezercję i wstąpił do formującego się w Krośnie Wojska Polskiego. Dowodził batalionem krośnieńskim, który przeprowadził odsiecz oblężonego Lwowa. Podczas wojny polsko-bolszewickiej brał udział w obronie Lwowa.

Dwudziestolecie międzywojenne

Po zakończeniu I wojny światowej oraz konfliktu polsko-bolszewickiego, później służył w 26 Pułku Piechoty we Lwowie. 1 grudnia 1924 roku został awansowany na stopień podpułkownika. Siedem lat później został pułkownikiem. W 1935 roku objął dowództwo nad piechotą dywizyjną 7 Dywizji Piechoty w Częstochowie. Rok przed wybuchem II wojny światowej, 30 października, został dowódcą pierwszej jednostki pancerno-motorowej WP – 10 Brygady Kawalerii.

II wojna światowa

Stanisław Maczek brał udział w kampanii wrześniowej, dowodząc 10 Brygadzie Kawalerii. Brygada brała udział w walkach odwrotowych, które opóźniały marsz Niemców, w stronę Warszawy. Zadał niemieckim oddziałom pancernym ciężkie straty w bitwach pod Jordanowem, Nowym Wiśniczem, Rzeszowem, a także Łańcutem.

W późniejszym etapie kampanii walczył we Lwowie. Wraz ze swoimi oddziałami przekroczył granicę węgierską i został internowany. Przedostał się do Francji, skąd, po kapitulacji tego kraju, uciekł do Wielkiej Brytanii, gdzie powierzono mu dowództwo nad 1. Dywizją Pancerną. Stanisław Maczek wraz z Dywizją walczył we Francji, Belgii, Holandii, a także w Niemczech. Uczestniczyła również w operacji D-Day w Normandii. Jedną z najważniejszych bitew, w której Dywizja Maczka wzięła udział, była bitwa pod Falaise – jedna z najważniejszych w całej walce o Normandię. 1 czerwca 1945 roku Maczek został generałem dywizji.

W maju 1945 roku na brytyjskiej strefie okupacyjnej powstało miasteczko imienia Stanisława Maczka, w którym w latach 1945-1948 mieszkali polscy żołnierze i byli więźniowie.

Po wojnie

Stanisław Maczek po zakończeniu II wojny światowej nie wrócił do Polski. Pozostał na emigracji w Edynburgu. 26 września 1946 roku został pozbawiony obywatelstwa polskiego, przez formujące się w kraju władze komunistyczne. Dopiero w 1989 roku decyzja ta została uchylona. 11 listopada 1990 roku został awansowany przez prezydenta RP na generała broni. Stanisław Maczek zmarł 11 grudnia 1994 roku w Edynburgu, w wieku 102 lat.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

38 − 35 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie - domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/