1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Poncjusz Piłat życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest Ci bliższą postacią biblijną?

Życiorys i biografia

Postać biblijna. Rzymski namiestnik Judei w okresie ziemskiej służby Jezusa. Został wyznaczony na to stanowisko przez Tyberiusza (cesarza rzymskiego) w 26 r. i sprawował je przez 10 lat.

Przekaz biblijny

Był cesarskim przedstawicielem, stąd też posiadał w prowincji pełnię władzy z możliwością karania śmiercią włącznie. Sprawowanie urzędu przez Piłata przypadło na niespokojny okres. Wiąże się z tym historia wyniesienia sztandarów z wizerunkiem cesarza na ulice Jerozolimy, co bardzo oburzyło Żydów.
Protestowali o ich usunięcie, co też Piłat uczynił, uginając się pod żądaniami ludu.

Piłat przesłuchiwał także Jezusa, co opisuje Ewangelia św. Jana. Jezus, przyprowadzony do Piłata przez Żydów, nie był dla Piłata winnym żadnego przewinienia. W obawie przed kolejnym buntem, zdecydował się skazać Jezusa na śmierć. Jezus, głoszący słowo boże stanowił wg Piłata oraz arcykapłana Kajfasza zagrożenie, głosząc swoje prawdy.
Słynne ‘umycie rąk’ przez Piłata nastąpiło podczas domagania się przez Żydów ukrzyżowania Jezusa. Piłat stwierdził: „Nie jestem winny krwi tego Sprawiedliwego. To wasza rzecz.” Uczeni kościoła twierdzą, że Piłat nie chciał wydawać wyroku śmierci na Jezusa, dopóki nie zaczął się tego domagać tłum żydowski. Uważa się, że było to wynikiem odejścia od dogmatu, jakoby wszelka władza pochodziła od Boga, na rzecz hasła „oddajcie Bogu, co Boskie, a cesarzowi, co cesarskie”.

Namiestnik Judei

Piłat został mianowany prefektem Judei w 26 roku przez cesarza Tyberiusza. Pomimo tego, że Piłat najbardziej znany jest, jako postać z Nowego Testamentu, to większość informacji o nim dostarcza nam rzymski historyk Józef Flawiusz.
Gdy Jezus Chrystus publicznie głosił słowo boże, Piłat dokonał mordu na pielgrzymach żydowskich, który szli z ofiarami do Jerozolimy. Euzebiusz z Cezarei podaje, że za rządów Kaliguli na Piłata spadły ogromne nieszczęścia, wobec których zdecydował się popełnić samobójstwo. 
W 1961 roku odkryto blok wapienny z inskrypcją, na którym były dedykacje Poncjusza Piłata, co wskazuje na to, że Piłat był postacią historyczną.
Główne źródła, z których czerpie się informacje dotyczące życia Poncjusza Piłata, to Dawne dzieje Izraela i Wojna żydowska, autorstwa Józefa Flawiusza oraz Nowy Testament.

Poncjusz Piłat w literaturze
i tekstach

  • Piłat to centralna postać biblijnego wątku Mistrza i Małgorzaty, dzieła Michaiła Bułhakova. Został tam przedstawiony, jako postać tragiczna
    i bezsilna wobec wyroku, jaki wydano na Jezusa;
  • tekst utworu Krow za krow grupy Arija;
  • Poncjusz Piłat jest główną postacią historycznej powieści Piłat i Nazarejczyk Elisabeth Dored; 
  • Piłat jest głównym bohaterem opowiadania „Procurator Judei” Warłama Szarładowa;
  • Boskiej Komedii Dante umieścił Piłata w Przedpiekle.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 36 = 42

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Obraz - Obmycie rąk przez Piłata (Italia, XIV w.), domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/