1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Mengystu Hajle Marjam życiorys

Biografia i życiorys Mengystua Hajlea Marjama

Mengystu Hajle Marjam to etiopski polityk, wojskowy, przywódca zamachu stanu oraz pierwszy prezydent Etiopii. Urodził się 21 maja 1937 roku w Walaycie.

Lata młodości

Pochodził z ubogiej, wielodzietnej rodziny. Ojciec jego był wojskowym, pochodzącym z plemienia Oromów. Matka zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Zmarła w czasie jednego z porodów. Mengystu Hajle Marjam miał wtedy 8 lat. Razem z częścią rodzeństwa trafił pod opiekę babci.

Wykształcenie

Wstąpił do armii, w której zyskał uznanie generała Amana Mikaela Andoma. Otrzymał tytuł sierżanta. W czasie służby poznał cesarza Etiopii – Hajle Syllasje I, który pomógł mu w dostaniu się na akademię wojskową w Holecie. Studia ukończył jako podporucznik. Edukację kontynuował w szkole oficerskiej w Fort Leavenworth w Kansas, w której był dyskryminowany z powodu pochodzenia. Po powrocie do Etiopii zdobył tytuł majora.

Zamach stanu

W czerwcu 1974 roku Mengystu Hajle Marjam brał udział w zamachu stanu, który w pełni obalił ówczesną władzę dopiero w listopadzie. Cesarz, jego rodzina i współpracownicy zostali straceni. Utworzony wcześniej Komitet Koordynacyjny Sił Zbrojnych, czyli Derg, zarządzał państwem po detronizacji cesarza. Nawiązał współpracę ze Związkiem Radzieckim wskutek czego zaczęto wprowadzać reformy oparte na marksizmie-leninizmie.

Przejęcie władzy

W 1977 roku Marjam został przewodniczącym Dergu. Na początku swoich rządów uchwalił republikę socjalistyczną, a także wprowadził kolektywizm w rolnictwie oraz w części zakładów przemysłowych. Jego dojście do władzy było również początkiem „czerwonego terroru”. Ofiarami terroru padli przeciwnicy oraz konkurencji Dergu. Zginęło około 500 tysięcy osób.

Mengystu Hajle Marjam musiał stawić czoła konfliktowi z organizacjami niepodległościowymi Erytrei oraz ze zbrojną opozycją. Przywódca w czasie swoich rządów zmagał się z wojną domową oraz wojną w Ogadenie. Utworzył Etiopską Partię Robotniczą, która stała się jedyną partią rządzącą. Brał udział w opracowaniu zmian w konstytucji, która powołała nowe państwo o nazwie: Ludowo-Demokratyczna Republika Etiopii. W 1987 roku został prezydentem Etiopii. W okolicy lat 80-tych zaczął zmagać się z problemami – klęską głodu, rezygnacją Związku Radzieckiego z pomocy Etiopii oraz porażką w wojnie domowej. Powstał opozycyjny Etiopski Ludowo-Rewolucyjny Front Demokratyczny, walczący o władzę w kraju.

Ucieczka

Gdy nastał kryzys, Mengystu Hajle Marjam porzucił Etiopię i uciekł do Zimbabwe, gdzie otrzymał azyl. Etiopski rząd skazał go zaocznie na karę śmierci za ludobójstwo. Oskarżono go o prowadzenie czystek w kraju, śmierć cesarza, jego rodziny i współpracowników.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 73 = 82

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z www.flickr.com. Należy do domeny publicznej.