1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Martin Heidegger życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym filozofem?

Życiorys i biografia Martina Heideggera

Filozof niemiecki, rektor Uniwersytetu we Fryburgu, profesor. Od 1933 do 1945 roku członek NSDAP.

Filozofia

Martin Heidegger zajmował się pojęciem bytu. W swoich rozważaniach doszedł do wniosku, że ówczesny język filozofii nie jest zdolny do przekazania tego, co chce wyrazić. Zaowocowało to potrzebą kreacji własnego języka.

Filozof rozróżniał pojęcie bytu, od bycia. Nazywał to różnicą ontologiczną. Punktem wyjścia dla tych rozważań był byt, określany w filozofii niemieckiej, jako Dasein. Słowo to oznacza rzeczywiste, realne istnienie dowolnego bytu. W języku polskim jego odpowiednikiem może być jestestwo bądź jawnobycie. Za owo Dasein, można uznać człowieka.
Warunkiem bycia bytu jest egzystencja. Z tej koncepcji wynika, że nie są ze sobą złączone Dasein i byt wewnątrzświatowy. Heidegger twierdzi, że nie ma żadnego obiektywnego świata. Sposób obecności bytu określa jego charakterystykę materialną: czym innym są obiektywne cechy przedmiotu, który stoi nam przed oczyma, a czym innym odkrywane w trakcie pracy funkcjonalne własności narzędzia, które leży nam pod ręką.

Także różnicę między człowiekiem a rzeczą można opisać, jako różnicę w sposobie obecności. Człowiek jest obecny w inny sposób niż rzeczy. Nieuchwytna obecność człowieka polega na tym, że nigdy nie wiemy do końca, kim jesteśmy i z kim mamy do czynienia. Obecność człowieka, mówił Heidegger, polega na tym, że człowiek jest otwartą możliwością. To, kim jest dopiero się niejako rozstrzyga.

Związki z NSDAP

Martin Heidegger wspierał ruch narodowosocjalistyczny w Niemczech, w latach 30 XX wieku. Często przemawiał publicznie i wygłaszał przemowy na wiecach. 1 maja 1933 wstąpił w szeregi partii.

Po dojściu nazistów do władzy, współpracował tajną policją państwową, donosząc na pracowników uczelni wyższych, którzy sprzeciwiali się działaniom władzy. Po wojnie, dzięki zachowanej kopii donosu, Heidegger został odsunięty od prowadzenia wykładów. Nie krył swojego antysemityzmu, a Adolfa Hitlera uważał za wielkiego męża stanu. Swoją fascynację narodowym socjalizmem tłumaczył, jakoby miał on być remedium na sowiecką wersję komunizmu oraz imperialistyczny kapitalizm w wydaniu amerykańskim. Do końca wojny opłacał składki na rzecz partii.

Dopiero pięć lat po wojnie przyznał w jednym z listów, że sam stał się ofiarą hitleryzmu i ideologii nazistowskiej.
Heidegger przez większą część życia był związany z Hannah Arendt, również filozofką. Martin Heidegger zmarł 26 września 1976 roku.

Najważniejsze dzieła

Bycie i czas (1927),Kant i problem metafizyki (1929, wydanie polskie 1989), Drogi lasu (1950, wydanie polskie 1997), W drodze do języka (1959, wydanie polskie 2000), Nietzsche (t. 1–2 1961, wydanie polskie t. 1–2 1998–99), Znaki drogi (1967, wydanie polskie 1996, Platona nauka o prawdzie).

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

58 + = 67

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

zdjęcie - Martin Heidegger w 1960 roku, autor Willy Pragher, licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported