1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Homer życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym pisarzem?

Życiorys i biografia Homera

Pieśniarz grecki, uważany za protoplastę poezji epickiej. Uważa się go za autora Iliady i Odysei, jednak ze względu na fragmentaryczność źródeł, pozostaje to sporną kwestią. Do dziś pozostaje najsłynniejszym poetą greckim.

Przekazy historyczne

Żył prawdopodobnie w VIII w. p.n.e. Wedle tradycji, przekazywanej na przestrzeni lat, Homer był wędrownym śpiewakiem, a do tego ślepcem. Nie dysponujemy dziś tak naprawdę żadnymi informacjami dotyczącymi życiorysu Homera. Przypuszcza się, że Homer pochodził z wyspy Chios lub miasta Smyrna w Jonii, u wybrzeży Azji Mniejszej.
Możliwe, że pochodzi ze Smyrny, jednak 7 miast spierało się o miano jego ojczyzny.

Pod koniec XVIII wieku, za sprawą F. A. Wolffa zaczęła się dyskusja, znana jako kwestia Homerowa, dotycząca autorstwa Iliady i Odysei.
Według pluralistów poematy został spisane i złożone w całość w VI w. p.n.e. z przekazywanych ustnie pieśni różnych autorów. Za tą tezą przemawiają pewne niekonsekwencje w treści tekstów. Tzw. unitaryści, którzy uważają, że to jedna osoba odpowiada za oba dzieła. Przemawia za tym jedność kompozycji tekstu oraz techniki poetyckiej.

Z nowoczesnych analiz wynika, iż oba dzieła są wynikiem długiego rozwoju greckiej poezji epickiej, która przez lata była przekazywana ustnie.
Jej dorobek w postaci repertuaru pieśni bohaterskich oraz techniki poetyckiej, zostały wykorzystane przez jednego lub kilku poetów, dla stworzenia wielkiej i dopracowanej kompozycji.
Dwie najbardziej znane starożytne biografie Homera to Życie Homera oraz Konkurs Homera i Hezjoda.

Znaczenie Iliady i Odysei

Znajomość tych poematów stała się podstawą wykształcenia w Grecji. Inspirowały one całą literaturę i sztukę starożytną; były uważane za skarbnicę wiedzy. To z badań nad poezją Homera narodziła się filologia. Przekład Odysei przez Liwiusza Andronikusa uważane jest za pierwsze tłumaczenie utworu poetyckiego w historii.

Iliadę i Odyseję uznaje się za pierwsze utwory literatury europejskiej.
Arystoteles, pierwszy uczony, który poddał teoretycznej analizie poezję epicką i dramatyczną, znając prawie całą ówczesną literaturę grecką, widział w dziełach Homera doskonały przykład twórczości, której naturą i istotą jest artystyczne odtwarzanie (mimesis) rzeczywistości ludzkiej.

Nawiązania

Do dzieł Homera nawiązuje między innymi popularny film Troja Wolfganga Petersena z 2004 roku. Przedstawia on wydarzenia z wojny trojańskiej opisane w Iliadzie.

Do dzieł Homera nawiązują także polscy twórcy. Zbigniew Herbert w swoim wierszu Troja przedstawia obraz zburzonej Troi, który jest jednocześnie obrazem zniszczeń Warszawy po II wojnie światowej. Leopold Staff w wierszu Odys pisze: "Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki".

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 1 = 1

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

zdjęcie - commons.wikimedia.org, domena publiczna