1848 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Leonid Breżniew życiorys

Leonid Breżniew - biografia i życiorys

Leonid Breżniew urodził się w 1906 roku w Kamieńskiem (daw. Dnieprodzierżyńsk) na Ukrainie. Był dyktatorem i radzieckim politykiem. Należał do Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, a także Wszechzwiązkowej Partii Komunistycznej. Służył w Armii Czerwonej. Zastępca szefa Zarządu Politycznego Frontu Zakaukaskiego oraz szef Wydziału Politycznego 18 Armii. 

Lata młodości i kariera Leonida Breżniewa

Jego ojciec był hutnikiem, dlatego też Leonid Breżniew w wieku 15 lat rozpoczął pracę w hucie. Należał też do Komunistycznego Związku Młodzieży w Związku Radzieckim. Po ukończeniu technikum rozpoczął nową pracę jako geodeta. Następnie ukończył studia w Kamieńskiem. 

Służył również jako komisarz polityczny w fabryce czołgów. W latach późniejszych objął stanowisko dyrektora Technikum Technicznego w Kamieńskiem, a następnie sekretarza Dniepropietrowskiego Komitetu Partii.

Działania polityczne

Breżniew w swoich działaniach wspierany był przez Nikitę Chruszczowa. Został przez niego mianowany na sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W tym samym czasie Breżniew knuł za plecami Chruszczowa, próbując odsunąć go od władzy. Wszystko poszło zgodnie z planem, Chruszczow stracił swoje stanowisko. Pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego został Leonid Breżniew.

Rządy Breżniewa

Leonid Breżniew w pierwszym okresie swych rządów przeprowadził w kraju reformy gospodarcze. W działaniach tych wzorował się na Węgrach. W 1966 roku polityk zrezygnował z regionalnych komitetów ekonomicznych. Zmiany w gospodarce wpłynęły na poprawę warunków życiowych obywateli Związku Radzieckiego.

Kolejnym krokiem było rozbudowanie kołchozów. Powiększenie inwestycji państwowych w rolnictwie miało ogromny wpływ na zwiększenie produktywności ról.

Breżniew w czasie swoich rządów znacznie poprawił sytuację ZSSR. Większy zasięg osiągnęły wpływy militarne, polityczne, a także ideologiczne.

Stosunki z USA

Początkowo Breżniew dążył, aby stosunki pomiędzy ZSRR a Stanami Zjednoczonymi były jak najlepsze. Udawało mu się to, a dowodem na to jest m.in. wymiana handlowa z USA, a także tzw. czerwony telefon, łączący Moskwę z Waszyngtonem.

Sytuacja zmieniła się w chwili, gdy ZSSR wsparło finansowo Wietkong w czasie wojny wietnamskiej. Duży wpływ na zmianę stosunków między państwami miała także wygrana wyborów prezydenckich przez Jimmy’ego Cartera.

Kolejnym czynnikiem, który przyczynił się do konfliktu pomiędzy ZSSR a USA, była ingerencja wojsk Związku Radzieckiego w wojnę domową w Afganistanie. Breżniew bał się, że straci wpływy polityczne w Azji Środkowej, dlatego podjął decyzję, która nie każdemu się spodobała. W szczególności niezadowolenie wyraził prezydent Jimmy Carter. Konsekwencją tego było wstrzymanie dostaw zboża do ZSSR, a także bojkot Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie.

Uzależnienie i śmierć

Leonid Breżniew naużywał tabletek nasennych, nałogowo palił papierosy, co znacznie wpłynęło na jego stan zdrowia. W pewnym okresie życia zaczęła dokuczać mu nadwaga oraz nadmierne spożywanie alkoholu.

Zmarł na zawał serca 10 listopada 1982 roku w Moskwie. Krążą plotki, że Leonid Breżniew został zamordowany. Nie zostały one jednak nigdy potwierdzone.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 1 = 3

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu pl.m.wikipedia.org i jest na licencji Creative Commons.