1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Karol Linneusz życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym naukowcem?

Życiorys i biografia Karola Linneusza

Botanik, zoolog, lekarz pochodzenia szwedzkiego. Obok Arystotelesa i Darwina jest uczonym, który wywarł największy wpływ na rozwój biologii.

Lata młodości i studia

Karol urodził się 23 maja 1707 roku. Jego ojciec był ewangelickim duchownym i uprawiał ogród przy domu, czym zainteresował syna. Ojciec początkowo pragną, by Karol został pastorem, jednak go samego niezbyt taka ścieżka życiowa interesowała. Pod wpływem swojego nauczyciela fizyki ojciec skierował Karola na studia medyczne. Był to w tamtych czasach jedyny kierunek, na którym była możliwość zgłębiania wiedzy o roślinach.
Karol rozpoczął studia w 1727 roku na Uniwersytecie w Lund. Rok później zmienił uczelnię na Uniwersytet w Uppsali. Wykazywał się dużą wiedzą oraz pasją do botaniki, co zaowocowało zatrudnienie u jednego z profesorów. Postępy w nauce sprawiły, że Karol w 1732 roku otrzymał możliwość wyjazdu do Laponii, po której podróżował przez pół roku.

Kariera

Po powrocie do rodzinnej Szwecji, Karol Linneusz pracował w Sztokholmie jako lekarz. W 1739 roku został mianowany pierwszym prezydentem Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, a dwa lata później profesorem botaniki.
Dzięki ogromnej wiedzy oraz doświadczeniu w dziedzinie botaniki, Karol zyskał autorytet. Był wzorem dla studentów kształcących się w tym kierunku. Organizował dla nich liczne wycieczki botaniczne w czasie których objaśniał budowę roślin oraz ich skład. Z biegiem czasu, jego uczniów zaczęto żartobliwie nazywać „apostołami Linneusza”.
Karol Linneusz dorobił się sporego majątku – posiadał dwie posiadłości.
Ze swoją żoną, Sarą Lisą Moraeus miał siedmioro dzieci.
Zmarł 10 stycznia 1778 roku.

Wkład dla nauki

Karol Linneusz miał ogromny wpływ na botanikę jako naukę. Ujednolicił nazewnictwo dla organizmów żywych oraz roślin, którym nadał nazwy łacińskie. Doszło do odkrywania flory w miejscach dopiero co odkrytych na ziemi. Botanika stała się dziedziną coraz popularniejszą i coraz powszechniej uprawianą. Szwedzki botanik był autorem kilkuset publikacji oraz kilkunastu książek o botanice.
Pisał też prace z zakresu zoologii i medycyny.

System Karola Linneusza

W swoim dziele System naturae, z 1735 roku, Szwed przedstawił koncepcję, jakoby istniały trzy królestwa: roślin, zwierząt oraz minerałów. Królestwo roślin zawierało cechy budowy kwiatów. Teoria płciowości kwiatów zakładała, że słupek kwiatu to element płciowy żeński, a pręcik męski. W dużym uproszczeniu Linneusz porównywał słupek do żony, a pręcik do męża. Kwiat zatem, według jego koncepcji, jest jak rodzina o szczególnym składzie, np. kwiat z jednym słupkiem i sześcioma pręcikami jest rodziną składającą się z żony i sześciu mężów. Jak na tamte czasy była to śmiała teoria, która wywoływała, zwłaszcza wśród hierarchów kościoła, duże oburzenie.
W królestwie zwierząt Linneusz na czele umieścił człowieka, któremu nadał nazwę Homo sapiens.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

8 + 1 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Portret Karola Linneusza (1775), autor Alexander Roslin, domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/