1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Christian Doppler życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest według Ciebie lepszym naukowcem?

Życiorys i biografia Christiana Dopplera

Naukowiec, fizyk, matematyk, urodzony 29 listopada 1803 roku w Salzburgu. Odkrywca efektu nazwanego od swojego nazwiska.

Lata młodości

Doppler przyszedł na świat w rodzinie kamieniarzy. Krewni liczyli na dołączenie Christiana do rodzinnej firmy, lecz jego nienajlepszy stan zdrowia to uniemożliwił. Zamiast tego zainteresował się nauką. Po szkole średniej, do której uczęszczał w Linzu, Doppler rozpoczął studia filozoficzne oraz matematyczne i fizyczne na Cesarsko-Królewskim Instytucie Politechnicznym. Tam też w 1829 roku dostał posadę asystenta. W 1835 rozpoczął pracę na Politechnice Praskiej, gdzie wykładał fizykę oraz matematykę.

Kariera naukowa i Efekt Dopplera

Punktem kulminacyjnym pracy naukowej Christiana Dopplera było opublikowanie w 1843 roku pracy pt.: O kolorowym świetle gwiazd podwójnych i niektórych innych ciałach niebieskich. W artykule tym zawierał się opis efektu, nazwanego później od jego nazwiska, jakoby obserwowana częstotliwość fali zależała od prędkości źródła i obserwatora.
Powyższą tezę uzupełnił Fizeau, opracowując twierdzenia matematyczne, które leżały u podstaw efektu Dopplera. Trzy lata później Doppler udoskonalił swoje twierdzenie. Wziął pod uwagę zarówno ruch źródła jak i obserwatora.
Nie wszyscy i nie od razu środowisko naukowe było przekonane do tez Dopplera. Po publikacji dzieła Doppler nadal pracował jako profesor w Pradze. Publikował artykuły naukowe z dziedziny astronomii, fizyki i matematyki, jednak w 1847 wyjechał z Pragi.
Dwa lata później zamieszkał w Wiedniu i został szefem Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Tezy Dopplera były jednymi z kluczowych dla opracowania tezy Wielkiego Wybuchu.

Schyłek pracy, śmierć i upamiętnienie

Funkcja dyrektora Instytutu Fizyki na uczelni w Wiedniu była ostatnią, jaką Doppler pełnił. Został nim mianowany 17 stycznia 1850 roku, lecz jego stan zdrowia stale się pogarszał. W listopadzie 1852 roku wyjechał wraz z żoną do Wenecji, w poszukiwaniu cieplejszego klimatu, który pomoże mu w leczeniu – Doppler miał problemy z płucami, prawdopodobnie chorował na gruźlicę. Niestety po kilku miesiącach pobytu, Christian Doppler zmarł 17 marca 1852 roku w Wenecji.
Na stulecie jego urodzin została odsłonięta w mieście jego narodzin tablica pamiątkowa, a fundusz nazwany jego imieniem został powołany w celu popularyzacji jego dokonań naukowych.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

19 + = 23

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie - https://commons.wikimedia.org/, domena publiczna