1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Jerzy Buzek życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest według Ciebie lepszym politykiem?

Życiorys i biografia Jerzego Buzka

Jerzy Buzek przyszedł na świat 3 lipca 1940 r. w Śmiłowicach (Śląsk Cieszyński). Z wykształcenia profesor nauk technicznych. Od 1997 do 2002 zasiadał w sejmie. Należał do Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 1997-2000 pełnił w polskim rządzie funkcję premiera. Od 2009 do 2021 był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Wcześniej od 2004 r. poseł PE. 

Dzieciństwo i młodość 

Jego rodzina pochodziła ze Śląska Cieszyńskiego. Syn Pawła Buzka i Bronisławy Szczuki. Ojciec pracował jako inżynier elektryk, matka była nauczycielką. W czasie wojny małżeństwo zostało rozdzielone. Ojciec, który odmówił podpisania volkslisty pracował w Opolu, a następnie musiał wyjechać do Wiednia. Matka w tym czasie przebywała u krewnych na Zaolziu.

Jerzy wraz z siostrą Heleną dorastali w Chorzowie, gdzie rodzice zdecydowali się osiąść na stałe. Tam też ukończył szkołę podstawową (SP nr 24) oraz liceum (I LO). Edukację kontynuował na Politechnice Śląskiej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. W 1963 r. obronił dyplom z mechaniki i energetyki. Z Politechniką był związany do 1997 r., kiedy to otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. 

W czasie doktoratu pracował w Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Odbył też staż na Uniwersytecie w Cambridge. 

W latach 70. pracował jako wykładowca na Politechnice Śląskiej, a w latach 90. na Politechnice Opolskiej, od 2001 r. wykładał też na Akademii Polonijnej w Częstochowie (w latach 2002 -2004 był prorektorem ds. Nauki). Zawodowo był również związany z Polską Akademią Nauk, gdzie zajmował kierownicze stanowisko w grupie zajmującej się ochroną powietrza, należał także do komitetu naukowego inżynierii chemicznej i procesowej. Publikował w czasopiśmie naukowym "Inżynieria Chemiczna i Procesowa". 

Działalność opozycyjna

Od 1980 r. związany z Solidarnością. Był przewodniczącym Komisji Zakładowej Związku. Zasiadał w prezydium I Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się w Gdańsku. Przewodniczył również późniejszym zjazdom IV, V i VI. 

Pracował też w jako naczelny w redakcji nielegalnie wydawanego biuletynu "Regionalnego Informatora Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej". Przewodniczył działaniom Regionalnej Komisji Wykonawczej. 

W czasie stanu wojennego udało mu się uniknąć internowania. W czasach działalności opozycyjnej posługiwał się dwoma pseudonimami: Hubert lub Karol. Był aktywnym działaczem zarówno regionalnych jak i krajowych struktur związkowych. 

W roli premiera

W wyborach w 1997 r. startował z listy Akcji Wyborczej Solidarność. Został wybrany Prezesem Rady Ministrów w rządzie koalicyjnym AWS-UW. W 1999 r. został przewodniczącym Ruchu Społecznego AWS. 

Kiedy Buzek stał na czele rządu Polska przystąpiła do NATO oraz rozpoczęto ustalenia dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej. Poza tym Buzek odpowiadał za przeprowadzenie licznych reform, w tym emerytalnej, zdrowotnej, oświaty i administracji. 

Działalność po 2001 r.

Po zakończeniu kadencji Buzek startował w wyborach parlamentarnych w 2001 r. Nie uzyskał jednak mandatu. Po tak niekorzystnym wyniku, zdecydował, że zrezygnuje z funkcji przewodniczącego Ruchu Społecznego AWS. Zastąpił go Mieczysław Janowski. 

Startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. z listy PO. Zdobył mandat europosła i dołączył do Europejskiej Partii Ludowej - Europejskich Demokratów. O reelekcję starał się w wyborach w 2009 r. Zdobył największe poparcie spośród wszystkich kandydatów w wyborach. Wtedy też dołączył do partii PO. 

Od 2009 r. do 2012 r. był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Po zakończeniu kadencji ponownie wystartował w wyborach (2014 r. i 2019 r. - z ramienia Koalicji Europejskiej) i znów zdobył mandat poselski. 

Życie prywatne 

Żonaty od 1974 r. z Ludgardą Buzek. Poznali się w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Para doczekała się jednego dziecka. Ich córka Agata urodziła się w 1976 r., jest aktorką.

Został wychowany w wierze ewangelickiej.

Kawaler Orderu Orła Białego (2012 r.). Doktor honoris causa wielu uniwersytetów, w tym Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Polskiej, czy Uniwersytetu Śląskiego. 

Razem z żoną w 1998 r. założył Fundację na Rzecz Rodziny. 

Jest aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych, głównie Twittera.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 24 = 33

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland. Autor zdjęcia: Katarzyna Czerwińska. Atrybucja: Kancelaria Senatu RP