1851 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Hanna Suchocka życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest według Ciebie lepszym politykiem?

Życiorys i biografia Hanny Suchockiej

Hanna Suchocka przyszła na świat 3 kwietnia 1946 r. w Pleszewie. Z wykształcenia prawnik, polityk, posłanka, pierwsza kobieta premier w historii Polski w latach 1992-1993. Pełniła również funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. 

Dzieciństwo i młodość

Jej rodzicami byli Józef Suchocki i Wanda Bączkowska. Byli właścicielami apteki. Mieli dwie córki Hannę i Elżbietę. Hanna Suchocka szkołę średnią ukończyła w Pleszewie w 1963 r.

Wykształcenie

Rozpoczęła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wybrała prawo. Studia ukończyła w 1975 r., uzyskała tytuł doktora. Później, w 2015 r. zdobyła jeszcze habilitację.

Pracowała w Instytucie Przemysłu Drobnego i Rzemiosła, była też adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UAM i Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. 

W wieku 40 lat wyjechała na staż do Heidelbergu. W latach 1988-1992 wykładała na KULu, Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz w poznańskim Instytucie Duszpasterstwa Emigracyjnego. Pracowała również w Centrum Praw Człowieka Instytutu Państwa i Prawa Polskiej Akademii Nauk. W latach 2015-2018 była kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego na WPiA UAM.

Działalność polityczna

W 1969 r. zapisała się do Stronnictwa Demokratycznego. Z czasem dołączyła do kierownictwa partii. Po raz pierwszy posłanką została w 1980 r. W tym samym roku zaczęła działać w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność”

W październiku 1982 r. zawieszono ją w prawach posła. Przyczyną zawieszenia była odmowa poparcia ustawy, która miała zdelegalizować NSZZ „Solidarność”. W Stronnictwie Demokratycznym pozostała do 1984 r. W kolejnych wyborach wystartowała z ramienia Komitetu Obywatelskiego, następnie Unii Demokratycznej i kolejno Unii Wolności. 

Premierem została 10 lipca 1992 r. W skład jej rządu weszło siedem partii, miał też poparcie NSZZ „Solidarność”. 28 maja 1993 r., jej rząd otrzymał wotum nieufności.

Hanna Suchocka funkcje premiera sprawowała jeszcze do 26 października. Jednym z największych wyzwań jej rządu było przygotowanie Programu Powszechnej Prywatyzacji, wprowadzenie nowego podziału kraju na powiaty i województwa.

Hanna Suchocka była posłanką w latach 1989-2001. W rządzie Jerzego Buzka, w 1997 r. była ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym. Do dymisji podała się w 2000 r. kiedy rozwiązała się ówczesna koalicja. 

Działalność po 2000 r. 

W 2001 r. nie zdecydowała się na start w kolejnych wyborach. Pozostała jednak związana z polityką, mianowano ją ambasadorem Polski przy Stolicy Apostolskiej, a rok później przy Suwerennym Wojskowym Zakonie Maltańskim. Na obu tych stanowiskach pozostała do 2013 r. 

Następnie zaangażowała się w działalność przeciwko pedofilii w kościele, weszła w skład Papieskiej Komisji ds. Ochrony Nieletnich. Rozwinęła również swoją działalność na rzecz praw człowieka poprzez członkostwo w komisji weneckiej, której w 2016 r. została honorowym przewodniczącym. 

Życie prywatne

Napisała książkę Rzymskie pasje. Kościoły Stacyjne Wiecznego Miasta, która ukazała się w 2013 r. Zna angielski, niemiecki i francuski.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 49 = 52

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie domeny publicznej. Źródło: Sekretariat Prezesa Rady Ministrów.