1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Gregor Mendel życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym naukowcem?

Życiorys i biografia Gregora Mendela

Naukowiec austriacki, pionier w dziedzinie genetyki, matematyk, biolog, zakonnik.

Lata młodości

Mendel przyszedł na świat w rodzinie czeskiej, która prowadziła farmę.
Jedną z pierwszych prac Gregora było ogrodnictwo, co jest istotne dla jego późniejszych dokonań naukowych. Uczęszczał do gimnazjum w Opawie, a w latach 1840-1843 studiował filozofię praktyczną oraz fizykę w Instytucie Filozoficznym Uniwersytetu Ołomunieckiego. Wstąpił do zakonu, gdyż bycie mnichem zwalniało z konieczności opłaty za studia.

Kariera naukowa

Po zakończeniu edukacji w Ołomuńcu, w latach 1851-1853, studiował w Wiedniu nauki przyrodnicze. W 1854 rozpoczął dzieło swojego życia, zakładając hodowlę roślin, by badać zmienność dziedziczenia. Prowadził także badania naukowe
w zakresie hydrogeologii, choć w mniejszym stopniu. Lata 1854-1867 to także czas, kiedy Mendel nauczał w Szkole Technicznej w Brnie nauk przyrodniczych.

Prawo Mendla

Prawa te stanowią o prawach dziedziczenia i są podstawą genetyki jako nauki. Zostały przeprowadzone w oparciu o hodowlę grochu zwyczajnego.
Metoda badawcza polegała na wzięciu pod uwagę siedmiu cech: kształt i kolor nasion, wysokość rośliny, kształt i kolor strąków, położenie i kolor kwiatu.
Metoda wykazała, że po skrzyżowaniu żółtego i zielonego groszku, potomstwo zawsze było żółtego koloru. W następnym pokoleniu, znowu żółty był dominujący, gdyż stosunek żółtych do zielonych wynosił 3 do 1. Mendel dla dokładnego opisu cech dominujących podał dwa terminy: recesywny i dominujący.
Wyniki swoich eksperymentów ogłosił w 1865, a rok później opublikował drukiem.
Definicyjnie, pierwsze prawo Mendla głosi, że: w organizmach znajdują się komórki, które na każdą cechę posiadają jeden gen (allel). Komórki te to gamety.
Drugie prawo natomiast głosi, iż: geny warunkujące różne cechy segregują niezależnie od siebie i jest kwestią przypadku, który allel z pary warunkującej jedną cechę znajdzie się w gamecie z jednym bądź drugim allelem z par alleli warunkującej drugą cechę. Z doniosłości odkrycia Mendla zdano sobie sprawę jednak dopiero na początku XX wieku. Genetyka do dzisiaj opiera się na dwóch podstawowych prawach dziedziczenia Mendla.

Rodzina

Mendel był synem czeskich farmerów, którzy uprawiali ziemię od 130 lat.
Miał dwie siostry – starszą Veronike i młodszą Teheresie.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

5 + 4 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie - Skan frontyspisu z książki „Zasady dziedziczności Mendla: obrona”, domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/