1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Ulrich von Jungingen życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym wojskowym?

Życiorys i biografia Ulricha von Jungingena

Mistrz zakonu krzyżackiego, wybrany w 1404 roku. Dążył do rozbicia sojuszu polsko-litewskiego. Poległ w bitwie pod Grunwaldem.

Panowanie nad Zakonem

Ulrich został wybrany na 26 wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego po śmierci swojego brata, Konrada, w 1407 roku. Pierwsze wzmianki źródłowe na temat Ulricha von Jungingena pojawiają się w latach 80 XIV wieku. W latach 1393 i 1394 był wójtem zakonnym Sambii.
W 1396 roku został komturem (zwierzchnikiem zakonnym) Bałgii.

W przeciwieństwie do swojego brata, Ulrich był zapalczym oraz nastawionym konfrontacyjnie człowiekiem. Kronika Mistrzów Pruskich nadmienia, że jeszcze przed zostaniem mistrzem zakonu, Ulrich wielokrotnie najeżdżał i grabił tereny Żmudzi. Konrad w swojej ostatniej woli miał sprzeciwiać się nadaniu swojego brata na wielkiego mistrza, jednak kapituła postąpiła wbrew niemu i 26 czerwca 1407 roku mianowała Ulricha von Jungingena nowym wielkim mistrzem.

Za czasów jego panowania przyjęto kilka istotnych zasad, które funkcjonowały w państwie. M.in. zabroniono tworzenia związków przeciwko panującemu; w niedziele nie mogły się odbywać targi; na obrady stanów nie wolno było przychodzić uzbrojonym; w kościołach i na cmentarzach zakazany był handel. Oprócz tego Ulrich von Jungingen miał lubować się
w luksusie.

Konflikt z Królestwem Polskim i bitwa pod Grunwaldem

Sytuacją, która doprowadziła do konfrontacji, było wysłanie przez Królestwo Polskie zboża, wobec panującego na Litwie nieurodzaju. Ulrich von Jungingen potraktował to jako podstęp. Wg niego w zbożu mieli się znajdować rycerze polscy. W maju 1409 roku doszło do powstania na Żmudzi, które wspierał książę Witold.

Wobec coraz bardziej napiętej sytuacji, doszło do konfrontacji obu stron. 9 lipca 1410 roku Krzyżacy przekroczyli granicę i zdobywali kolejne ziemie. Przed ostateczną bitwą doszło do słynnego przekazania przez von Jungingena dwóch nagich mieczy dla Jagiełły, co miało zwiastować zwycięstwo Krzyżaków.

Do bezpośredniej walki pomiędzy wojskami Jagiełły, a Jungingena, doszło 15 lipca 1410 roku. Krzyżacy przegrali bitwę, a von Jungingen poległ w walce wraz z innymi rycerzami. Po bitwie Władysław Jagiełło nakazał odnaleźć jego ciało i przetransportował je do twierdzy w Malborku, gdzie Jungingen spoczął.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

9 + 1 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie - https://commons.wikimedia.org/, Ulrich von Jungingen na obrazie Jana Matejki, domena publiczna