1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Św. Sylwester I życiorys

   Twoim zdaniem...

Który święty jest Ci bliższy?

Życiorys i biografia św. Sylwestra I

Nieznana jest data urodzenia św. Sylwestra, wiadomo jedynie, że zmarł 31 grudnia 335 r. Był Rzymianinem, papieżem w latach 314 – 335. Święty kościoła katolickiego i prawosławnego. 

Patron

Św. Sylwester patronuje zwierzętom domowym. Można modlić się do niego w intencji dobrego roku oraz udanych zbiorów. 

Fakty z życia – dzieciństwo i młodość

Urodził się w chrześcijańskiej rodzinie Rufina i Justyny. Jego ojciec był kapłanem, narażając swoje życie, przechowywał on w tajemnicy przed prześladowcami święte księgi chrześcijańskie, w tym Pismo Święte. Część źródeł historycznych podaje, że Rufin zmarł kiedy Sylwester był małym chłopcem. Matka obawiając się samotnego macierzyństwa, oddała go pod opiekę uczonego kapłana. Sylwester już od dziecka chętnie się uczył, został dobrze wychowany.

Fakty z życia – powołanie i papiestwo

Kiedy miał 30 lat przyjął święcenia diakona i prezbitera. Już w 314 roku wybrano go na 33. papieża, zastąpił zmarłego św. Milcjadesa. W czasach jego pontyfikatu chrześcijanie otrzymali na mocy edyktu mediolańskiego wolność wyznania. To św. Sylwester ustanowił pogański dzień słońca, chrześcijańskim Dniem Pańskim. W tym samym czasie Konstantyn Wielki zdecydował, że niedziela będzie dniem wolnym od pracy – był to rok 321. 

Papież Sylwester zajął się organizacją kultu Bożego, między innymi poprzez umożliwienie duchownym sprawowania wyłącznie funkcji kościelnych. Jego pontyfikat to również pierwszy sobór w Nicei, który odbył się w 325 r. Ustalono na nim między innymi brzmienie wyznania wiary (wygłasza się je w czasie mszy), wprowadzono jednolite obchody Wielkanocy.

18 listopada 326 r. papież Sylwester konsekrował finansowaną przez Konstantyna Wielkiego bazylikę św. Piotra w Watykanie. Konstantyn Wielki ufundował jeszcze jedną bazylikę św. Jana. 

Pontyfikat Sylwestra I trwał 21 lat. 

Śmierć

Św. Sylwester zmarł 31 grudnia 335 r. w Rzymie. Jego ciało pochowano na cmentarzu św. Pryscylli przy Via Salaria. Kilka wieków później (VII w.) na miejscu jego pochówku wybudowana została bazylika. Jego relikwie przeniesiono do kościoła w Nonantola.  

Kult

Św. Sylwester I wspominany jest od V wieku. Postać św. Sylwestra wspominana jest w kościele katolickim 31 grudnia, w kościele prawosławnym 15 stycznia według kalendarza gregoriańskiego. 

Przedstawia się go w stroju papieskim lub biskupim, często jako starca z siwą bodą. Obok niego na ikonach widnieją: Ewangelia, kościół, gałązka oliwna, a także wąż lub smok u stóp. 

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 7 = 1

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie licencji GNU Free Documentation. Opis: Pomnik papieża Sylwestra I w Mantova Fotograf: Riccardo Speziari