1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Attyla życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest według Ciebie lepszym monarchą?

Życiorys i biografia Attyli

Attyla przyszedł na świat w 406 r., zmarł w 453 r. Był twórcą imperium, które rozciągało się przez Danię i Bałkany, aż po Ren i Morze Kaspijskie. Władca Hunów. Nazywany był Biczem Bożym. 

Fakty z życia

Attyla przyszedł na świta w rodzinie Mundzuka (brat króla Hunów – Ruasa). Był młodszym dzieckiem, jego starszy brat miał na imię Bleda. Attyla w 433 r. został przywódcą Hunów, rządził razem z bratem. 

Zasłynął z licznych podbojów. Jego konflikt z bratem nasilił się w latach 441-443. Po 12 latach wspólnych rządów  Attyla zabił Bleda na polowaniu. Twierdził, że pomylił go z niedźwiedziem. 

Zaledwie dwa lata później najechał na Cesarstwo Wschodniorzymskie. Cesarz Teodozjusz II zmuszony był zapłacić mu daninę. Wynosiła ona 6000 funtów złota. Ponadto cesarz zobowiązał się do płacenia corocznej daniny na rzecz Hunów. 

Najgroźniejszą wyprawą Attyli była inwazja na tereny Cesarstwa Zachodniorzymskiego. Do podjęcia tego ruchu skłoniła go Honoria (siostra cesarza Walentyniana III). Pragnęła ona dzielić władzę z bratem i zaproponowała Attyli, że  jeśli ten posadzi ją na tronie, ona odda mu swą rękę. W ten sposób Attyla miał otrzymać połowę ziem cesarstwa. Jednak gdy cesarz odmówił jego prośbie (ustanowienia wspólnych rządów z Honorią), zaatakował cesarstwo. Pomiędzy miastami Troyes i Metz (Pola Katalaunijskie) stoczył przegraną, ale zaciętą bitwę ze swoimi przeciwnikami: Rzymianami, Wizygotami, Burgundami i Frankami. Bitwa miała miejsce w 21 czerwca 451 r.

Rok później w ramach odwetu Attyla zaatakował Italię. Zdobył Akwileję po dwumiesięcznym oblężeniu oraz inne miasta w dolinie Padu. Istnieją dwie tezy, które mają uzasadnić jego odwrót. Według pierwszej, słaba kondycja jego wojska oraz wszechobecny głód nie pozwoliły mu na pełną realizację planu. W związku z czym był zmuszony wycofać swoją armię. Według drugiej, to papież Leon I miał wpłynąć na jego decyzję. 

Część legend, które wspominają życie Attyli, podaje, że należał on do dynastii Arpadów. Attyla przedstawiany jest jako bezlitosny władca, który spowodował niezliczoną liczbę rzezi.

Śmierć

Zmarł w Panonii w 453 r. w dzień, w którym świętował zawarcie małżeństwa z Ildico (germańska księżniczka). Istnieje kilka teorii dotyczących jego śmierci. Według pierwszej, nowo poślubiona kobieta zamordowała go w czasie nocy poślubnej. Miała to być jej zemsta za najazdy Hunów na jej lud. Współcześni historycy skłaniają się jednak ku dwóm innym hipotezom. Attyla miał umrzeć w czasie nocy poślubnej z powodu zbytniego przeciążenia lub krwotoku z nosa (był pod wpływem alkoholu). Jego grób został ukryty, zgodnie z tradycją Hunów.

Po śmierci Attyli stworzone przez niego państwo podzielono pomiędzy jego synów. Osłabiło to imperium i doprowadziło do rozbicia Hunów. Rok po śmierci Attyli, germańskie plemię pokonało Hunów i zmusiło do ucieczki na wschód. 

Potomstwo

Attyla miał cztery żony. Jego najstarszą żoną była Hereka. Miał z nią trójkę dzieci: Ellaka, Ernaka i Dengizeka. Był również żonaty z Arykan,Gudrun. Miał z nimi piątkę dzieci. Jego ostatnią żoną była Ildico.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 63 = 64

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie domeny publicznej. Ilustracja pochodzi z kroniki norymberskiej, Hartmann Schedel (1440-1514). Źródło: http://www.beloit.edu/~nurember/book/images/People/Early_Christian_Medieval/index.htm