1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Św. Hieronim życiorys

   Twoim zdaniem...

Który święty jest Ci bliższy?

Życiorys i biografia św. Hieronima 

Św. Hieronim przyszedł na świat pomiędzy 331 z 347 r. w Strydonie, zmarł 30 września 419 lub 420 r. w Betlejem. Jest świętym kościoła katolickiego, prawosławnego i koptyjskiego. Doktor Kościoła. Swoje życie poświęcił tłumaczeniu Pisma Świętego na łacinę. Przekład ten nazywany jest Wulgatą. 

Patron

Św. Hieronim jest patronem tłumaczy, bibliotekarzy i encyklopedystów. Patronuje również zakonom i bractwom, które działają pod jego wezwaniem. Modlą się do niego również archeolodzy, bibliści, księgarze, uczniowie i studenci.

Fakty z życia

Urodził się w zamożnej, wierzącej, chrześcijańskiej rodzinie. Chrzest przyjął około 360 r., prawdopodobnie z rąk papieża Liberiusza. Odbył podróż do Rzymu, gdzie razem ze swoim przyjacielem Bonozem zgłębiali filozofię i retorykę. W tym czasie św. Hieronim uczył się również greki. W Rzymie spędzili kilka lat, następnie udali się do Galii. Ostatecznie Hieronim postanowił pozostać w Trewirze, gdzie miał zostać urzędnikiem – tego chcieli jego rodzice. On podjął jednak studia teologiczne. Podróżował również z Rufinem do Akwilei. W 373 r. wybrał się w długą podróż na Wschód. Tam chciał się rozwijać naukowo i rozpocząć ascetyczne życie. W jej trakcie miał wizję, która skłonił go do poświęcenia życia Bogu. Postanowił wieść ubogie życie ascety. Dlatego też pewien czas spędził na pustyni Chalcydyckiej. Tam najprawdopodobniej poznał język hebrajski. 

Święcenie kapłańskie otrzymał w Antiochii, gdzie zatrzymał się zmęczony podróżą. Już jako kapłan dwa lata spędził w Konstantynopolu. Tam zgłębiał Pismo Święte. W latach 382-385 miał przebywać w Rzymie i służyć swoją mądrością papieżowi Damazymowi. Szybko też zjednał sobie chrześcijan i zdobył sympatię nawet wśród zamożnych rodzin. 

W tym czasie rozpoczął dzieło swojego życia, w więc tłumaczenie z greki Nowego Testamentu i z hebrajskiego Starego Testamentu. Jego tłumaczenie na łacinę nazywane jest Wulgatą. 

Kiedy zmarł papież Damazy, Hieronim utracił swoje stanowisko. Został nawet oskarżony o nieodpowiednie relacje z wdową Paulą. W związku z tym w sierpniu 385 r. zdecydował się przenieść do Antiochii. W późniejszych latach mieszkał także w Nitrii. W 388 r. zdecydował, że resztę swojego życia spędzi na pustelni nieopodal Betlejem. Dużym wsparciem w czasie pustelniczego życia była dla niego wdowa Paula, która zaopatrywała go w książki i inne niezbędne do życia produkty.

W tym czasie powstały też jego największe dzieła: ostateczna wersja tłumaczenia Starego Testamentu, wiele komentarzy do Ksiąg Pisma Świętego, dialog przeciwko pelagianom, traktaty przeciwko biskupowi Janowi Jerozolimskiemu. Jego pisma wywołały wiele kontrowersji.

Św. Hieronim zmarł 30 września 419 lub 420 r. w Betlejem. Był wybitnym uczonym, cechowała go pewność siebie, ogromna wiedza, pracowitość i umiłowanie Biblii. 

Kult

Wulgata, została przyjęta przez Sobór Trydencki jako tekst urzędowy.

Św. Hieronim uznawany za jednego z najwybitniejszych uczonych kościoła. Był czczony zaraz po swojej śmierci. Głównym ośrodkiem kultu była grota w Betlejem (podziemie kościoła św. Katarzyny), która sąsiadowała z Grotą Narodzenia Pana Jezusa. Tytuł Doktora Kościoła przyznano mu w VIII wieku (był jednym z czterech Doktorów). Jednak beatyfikował go dopiero papież Benedykt XIV w 1747 r., a kanonizował papież Klemens XIII w 1767 r. 

W kościele katolickim wspomina się go 30 września, a w prawosławnym 28 czerwca według kalendarza gregoriańskiego. 

Św. Hieronim ma wiele wizerunków. Najczęściej przedstawiany jest jako kardynał, uczony, pokutnik lub pustelnik. Do jego atrybutów zalicza się przede wszystkim krzyż, czaszka i Pismo Święte oraz lew i gołębica. W kościele prawosławnym przedstawia się go najczęściej jako starca w habicie. 

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

84 − = 76

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie domeny publicznej. Autor i tytuł obrazu: Anonim (Niemcy), St. Jerome in his study.