1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Św. Helena życiorys

   Twoim zdaniem...

Który święty jest Ci bliższy?

Życiorys i biografia św. Heleny

Św. Helena (Flawia Julia Helena Augusta) przyszła na świat w 248 r. lub 250 r. najprawdopodobniej w Niszu lub Drepanum, zmarła w 328 r. w Nikomedii lub w 330 r. w Trewirze. Była cesarzową rzymską. Święta kościoła katolickiego i prawosławnego. 

Patronka 

Św. Helena jest patronką Frankfurtu i Bazylei. Modlą się do niej producenci igieł i gwoździ oraz farbiarze. O jej wstawiennictwo i dobre zbiory proszą również rolnicy, zwłaszcza Ci zajmujący się uprawą lnu. 

Fakty z życia 

Ojciec św. Heleny był właścicielem karczmy. Helena związała się z zarządcą prowincji Constantinusem Chlorusem. Źródła historyczne nie są zgodne, co do ich relacji. Możliwe, że była jego żoną lub konkubiną. Jej mąż 1 marca 293 r. został wyniesiony do godności cesarza. Dioklecjan podzielił wtedy cesarstwo pomiędzy Maksymiana Herkulesa (Italia), Konstancjusza Chlorusa, (Galia, Brytania i część Germanii), Galeriusza (Wschód), sobie pozostał Bliski Wschód.

Mężczyzna porzucił św. Helenę, aby poślubić  krewną cesarza Maksymiana. Wcześniej pomiędzy 271 r. a 284 r. Helena urodziła mu syna. Ich syn imieniem Konstantyn po śmierci ojca został cesarzem imperium rzymskiego. Przywrócił matce miejsce na dworze, kiedy tylko został cesarzem. Syn nadał jej też tytuły: najszlachetniejszej niewiasty i augusty. Razem rządzili przez około 20 lat. Konstantyn z czasem zjednoczył podzielone imperium.

Ponoć matka miała duży wpływ na decyzje cesarza. W czasie swoich rządów zniósł on karę śmierci krzyżowej, wprowadził zwolnienie od podatków dla księży, prawdopodobnie w 321 r. prawnie ustanowił niedzielę dniem wolnym od pracy.

To za sprawą syna Helena nawróciła się na wiarę chrześcijańską. Chrzest przyjęła najprawdopodobniej w 315 r. Jako cesarzowa miała wiele możliwości działania na rzecz chrześcijan. Wspomagała biednych, wstawiała się za więźniami, fundowała bazyliki, w tym Bazylikę Grobu Pańskiego w Jerozolimie. Pod jej wpływem Konstantyn stworzył prawo przyjazne wdowom, osieroconym dzieciom i samotnym matkom. 

Według podań św. Helena odnalazła relikwie Krzyża Pańskiego. 

Śmierć

Zmarła w 328 r. lub 330 r. Została pochowana w Rzymie. Szybko zaczęto modlić się do niej. 

Kult

Kościół katolicki wspomina ja 18 sierpnia. Natomiast kościół prawosławny wspominą ją dwa razy w ciągu roku 19 marca i 3 czerwca według kalendarza gregoriańskiego. 

Święta przedstawiana jest w cesarskim stroju. Obok niej można zobaczyć krzyż, trzy gwoździe, czy makietę kościoła.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 30 = 33

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie domeny publicznej. Autor: Francesco Morandini: Św. Helena. Źródło: Walters Art Museum.