1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Św. Cyryl i Metody życiorys

   Twoim zdaniem...

Który święty jest Ci bliższy?

Życiorys i biografia św. Cyryla i Metodego

Św. Cyryl (właściwie Konstantyn) przyszedł na świat około 827 r. w Tesalonice (Grecja), zmarł 14 lutego 869 r. Św. Metody (właściwie Michał) urodził się około 815 r., zmarł 6 kwietnia 885 r. Bracia zwani Braćmi Sołuńskimi, święci kościoła katolickiego i prawosławnego, misjonarze na ziemiach słowiańskich. Znani również pod nazwą: apostołowie Słowian i Bułgarii. 

Patroni

Od 1980 r. decyzją papieża Jana Pawła II są współpatronami Europy.

Fakty z życia

Św. Cyryl i Metody byli braćmi, urodzili się i wychowali w wierzącej rodzinie wielodzietnej. Ich ojciec Leon był oficerem. Możliwe, że ich matka była Słowianką, dzięki temu znali zarówno język, jak i tradycje Słowian. 

Cyryl studiował filozofię w Konstantynopolu. Później wykładał w tamtejszej akademii i pracował jako bibliotekarz w Hagia Sophia. Dzięki temu znał osobiście patriarchę Konstantynopola, często był jego posłem. W 855 r. przebywał w klasztorze w Bitynii na górze Olimp. Jego brat do klasztoru udał się już wcześniej. 

Większość informacji na temat życia świętych znana jest dzięki Żywotom Św. Metodego, które powstały w 885 r. Metody w młodości pracował jako zarządca carski słowiańskich prowincji. Na tym stanowisku pozostał jednak niedługo, ponieważ zdecydował się wstąpić do klasztoru w Bitynii. Właśnie tam wybrał dla siebie imię Metody. 

Misjonarze

Działalność misyjną rozpoczęli od Krymu oraz Bułgarii. Do Słowian wysłał ich cesarz bizantyjski Michał. Mieli tam załagodzić walką między chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Cyryl, aby rozumieć miejscowy lud nauczył się języka hebrajskiego i syryjskiego.

Przez pięć lat przebywali na Bułgarii, decyzją patriarchy św. Ignacego. Dopiero później książę Rościsław poprosił, ich aby szerzyli wiarę na Morawach. Aby odpowiednio przygotować się do misji zmodyfikowali istniejący alfabet (głagolicę), tak aby był prostszy (to do tego alfabetu uczeń świętych dodał duże litery alfabetu greckiego, tworząc cyrylicę). Razem tłumaczyli również Pismo Święte na język staro cerkiewno-słowiański

Trudności zmusiły ich do odwiedzenia Rzymu. Papież Hadrian II otrzymał od nich relikwie św. Klemensa. Zaskarbili sobie tym jego uznanie.

W Rzymie został Konstanty, który nie zniósł trudów dalekiej podróży. Wstąpił do zakonu i przyjął imię Cyryl. Zmarł tam w 869 r. Po jego śmierci Metody został wybrany arcybiskupem Moraw i Panonii (Węgry). 

Metody dalej pragnął kontynuować zaczętą wspólnie z bratem misję. Miał jednak problem ze zjednaniem sobie niemieckich hierarchów kościelnych. Bawarski synod biskupów oskarżył go o herezję i uwięził na wyspie Reichenau. Tam Metody przebywał dwa lub trzy lata. Dopiero po interwencji papieża Jana VIII został uwolniony i przyjęty na dworze Świętopełka I (książę Moraw). 

Zmarł w 885 r. na Morawach. Święci za życia mieli wielu uczniów, którzy po ich śmierci zostali misjonarzami Bułgarii. Jeden z nich stworzył alfabet, obecnie znany pod nazwą cyrylica. 

Kult

Św. Cyryl i Metody to ważne postacie w historii Słowian. Ich relikwie początkowo znajdowały się w Rzymie w Kościele św. Klemensa. Dopiero w 1974 r. papież Paweł VI przekazał je cerkwi prawosławnej. Aktualnie znajdują się w Salonikach. 

Wspólnie wspomina się ich 14 lutego w kościele katolickim oraz 24 maja w kościele prawosławnym.

Czesi i Słowacy wspominają świętych 5 lipca, jest to równocześnie ich święto państwowe. 

Świętych przedstawia się jako biskupów. W rękach mają modele kościołów. Czasami św. Cyryl przedstawiany jest w todze profesora, trzyma księgę pisaną cyrylicą. 

Do ich atrybutów zalicza się: zwój, księgę, kielich, krzyż. 

Stworzony przez świętych język liturgii dalej jest wykorzystywany przez prawosławnych i grekokatolików. 

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

52 − = 45

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu commons.wikimedia.org. Zdjęcie zostało wykorzystane na podstawie domeny publicznej. Autorem wizerunku jest: Zahari Zograf.