1851 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Magdalena Środa życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto jest według Ciebie lepszym filozofem?

Życiorys i biografia Magdaleny Środy

Filozofka, autorka wielu książek oraz artykułów z zakresu filozofii współczesnej, etyki teoretycznej i stosowanej oraz filozofii politycznej. Feministka, zaangażowana w gender studies. Urodzona 7 stycznia 1957 roku.

Wykształcenie, działalność naukowa i obszar zainteresowań

Magdalena Środa pochodzi z Warszawy. Uczęszczała do liceum im. Stefana Batorego. Studia rozpoczęła w 1976 roku w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskała w roku 1981. W 1990 roku zdobyła tytuł doktora dzięki obronie pracy pt. Godność – ujęcie historyczne i normatywne. W 2004 z kolei została doktorem habilitowanym.
Jednym z kryteriów, poza szeregiem artykułów, była książka pt. Indywidualizm i jego krytycy. Współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci.

W swoich pracach często poświęca uwagę feminizmowi oraz zagadnieniom etycznym. Ma liberalne poglądy dotyczące spraw państwa i Kościoła we współczesnym świecie.
Pełniła rolę redaktora pisma „Przegląd Filozoficzny” oraz pracowała roczniku pt. „Etyka”. Regularnie publikuje w „Gazecie Wyborczej” oraz tygodniku „Wprost”.

Aktywnie angażuje się w akcje i organizacje walczące z rasizmem i homofobią. Jest członkinią Europejskiego Instytutu Równości Gender w Wilnie. Założycielka Podyplomowych Studiów Etyki i Filozofii na UW.

Polityka

Oprócz działalności naukowej, Magdalena Środa od 2004 roku angażuje się także w życie polityczne. Jak sama twierdzi, działalność publiczną traktuje jak misję.
W 2004 roku została powołana przez premiera Marka Belkę na Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn. Z funkcji została odwołana rok później.

W roku 2009 ubiegała się o mandat do Parlamentu Europejskiego, jednak jej komitet nie zdołał przekroczyć progu wyborczego. W 2012 roku angażowała się w działalność Ruchu Palikota. Wraz z m.in. Janem Hartmanem jest inicjatorką powstania ugrupowania Wolność i Równość.

Wybrane publikacje

O wartościach, normach i problemach moralnych: wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich (1994), Kobiety i władza (2004), dywidualizm i jego krytycy: współczesne spory między liberałami, komunitarianami i feministkami na temat podmiotu, wspólnoty i płci (2003).

Życie prywatne

Zamężna z Krzysztofem Środą – pisarzem oraz tłumaczem. Para ma jedną córkę.
Obecnie Magdalena Środa nadal wykłada na Uniwersytecie Warszawskim, publikuje felietony oraz angażuje się społecznie.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

15 − 12 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie -Magdalena Środa w 2014 roku, autor Adrian Grycuk, https://commons.wikimedia.org/, licencja Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Poland