1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Władysław Broniewski życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym pisarzem?

Biografia i życiorys Władysława Broniewskiego

Władysław Broniewski urodził się 17 grudnia 1897 roku w Płocku. Był poetą i tłumaczem. Swoje wiersze publikował w „Skamandrze”, „Wiadomościach Literackich”, oraz „Miesięczniku Literackim”. Należał do Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. Wstąpił do Legionów Polskich. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Został odznaczony m.in. Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Odrodzenia Polski, Orderem Budowniczych Polski Ludowej, a także Krzyżem Zasługi.

Lata młodości

Władysław Broniewski pochodził z rodziny o szlacheckich korzeniach. W wieku 5 lat stracił ojca, a jego wychowaniem zajęła się matka z babką. Dzieciństwo spędził w Płocku, gdzie uczęszczał do szkoły gimnazjalnej. W latach młodości założył drużynę skautów, której działania były utajnione. Był również współorganizatorem paramilitarnej organizacji „Strzelec”.

Jako 17-latek porzucił naukę i wstąpił do Legionów Piłsudskiego. Sprzeciwił się złożeniu przysięgi wierności Austrii i Niemcom, za co trafił na 5 miesięcy do więzienia. Po powrocie do Płocka zdał maturę i rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim.

W obronie ojczyzny

Władysław Broniewski ukończył szkołę oficerską w Noworadomsku. Zaraz po tym brał udział w bitwie pod Jastkowem. Walczył przeciwko wojskom radzieckim.

Po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej kontynuował służbę wojskową. Za udział w walkach otrzymał Order Virtuti Militari oraz cztery razy został nagrodzony Krzyżem Walecznym.

Twórczość

W jego poezji widoczne są akcenty patriotyczne i rewolucyjne. Poeta nawiązuje do doświadczeń narodu polskiego, a także do swoich przeżyć. W twórczości poety znaleźć możemy poezją żołnierką, lirykę osobistą, erotyki, ale również poezję poświęconą pięknu natury.

Władysław Broniewski w roku 1925 zadebiutował tomikiem poezji Wiatraki. W tym samym roku wspólnie z Witoldem Wandurskim i Stanisławem Standem opublikował polski manifest walki Trzy salwy. Poeta zaś za swój oficjalny debiut uważa przekład wiersza Włodzimierza Majewskiego, który opublikował w czasopiśmie „Nowa Kultura”.

Należy również wspomnieć, że śmierć córki odcisnęła piętno w życiu poety. Napisał on wtedy cykl trenów Anka. Uznawane są one za jedne z bardziej przejmujących utworów w jego twórczości.

Śmierć

Broniewski zmagał się z rakiem krtani. Zmarł 10 lutego 1962 roku w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Wybrane dzieła

  • Wiatraki (1925)
  • Komuna Paryska (1929)
  • Troska i pieśń (1932)
  • Krzyk ostateczny (1938)
  • Bagnet na broń (1943)
  • Słowo o Stalinie (1949)
  • Nadzieja (1951)
  • Mazowsze (1951)
  • Anka (1956)

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

33 − = 27

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie pochodzi z portalu pl.m.wikipedia.org. Zdjęcie należy do domeny publicznej.