1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Św. Franciszek Salezy życiorys

   Twoim zdaniem...

Który święty jest Ci bliższy?

Biografia i życiorys św. Franciszka Salezego

Św. Franciszek Salezy, a właściwie François de Sales urodził się 21 sierpnia 1567 r. w Thorens-Glières, niewielkiej miejscowości we Francji, zmarł 28 grudnia 1622 r. w Lyonie. Był biskupem i doktorem kościoła katolickiego. 

Patron

Św. Franciszek Salezy jest patronem dziennikarzy, katolickiej prasy, a także Genewy, której był biskupem. Jest również patronem wizytek, salezjanów i salezjanek. Uznaje się go również za patrona osób niesłyszących (w czasach swojego biskupstwa bardzo dużą uwagę przykładał do posługiwania się językiem migowym). 

Fakty z życia

Pochodzi ze szlacheckiej rodziny. Odebrał bardzo solidne wykształcenie. Początkowo pobierał nauki w La Roche i Annecy, potem jego edukacją zajęli się jezuici. Miał jedenaścioro rodzeństwa, Franciszek był najstarszy. W wieku 16 lat uczył się w Collège de Clermont. To właśnie w Paryżu przeżył swoje pierwsze załamanie wiary. Jego kryzys wewnętrzny zakończył się dzięki modlitwie przed obrazem Najświętszej Maryi Panny w jednym z paryskich kościołów. Złożył śluby czystości i dołączył do minimitów. Od tego czasu całe swoje życie zawierzył Bogu. 

W latach 1588-1592 studiował na Uniwersytecie w Paryżu oraz na Uniwersytecie w Padwie. Zgłębiał tam wiedzę z prawa i teologii, ostatecznie zdobył tytuł doktora. W tym czasie zaczął poważnie rozważać śluby zakonne. Po ukończeniu studiów postanowił wrócić do domu, tam miał zająć się prawem i wziąć ślub z jedną z miejscowych dziedziczek. Jednak jego życie potoczyło się zupełnie inaczej. Pomimo sprzeciwu ojca przyjął święcenia kapłańskie. Jego karierę duchownego bardzo wspierał ówczesny biskup Genewy – Claude de Granier. Dzięki jego wsparciu, Franciszek objął stanowisko rektora katedry. 

Franciszek był żywo zaangażowany w nawracanie protestantów. Sporo czasu spędzał również w Rzymie i Paryżu. Po śmierci biskupa Graniera w 1602 r. to on objął jego stanowisko. 

Franciszek cieszył się sławą genialnego kaznodziei oraz ascety. Zasłynął ze swojego dobrego serca, wspierania biednych i umiejętności rozmowy. Płynnie posługiwał się językami, w tym francuskim, włoskim i łaciną. 

Zgromadzenie wizytek

Wraz z Joanną de Chantal założył zgromadzenie sióstr wizytek, które szczególny nacisk kładzie na umartwianie wewnętrzne. Franciszek poznał Joannę w 1604 r. w Dijon. To dzięki niemu odmieniła swój sposób patrzenia na świat. 

Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli zgromadzenie wizytek powstało w 1610 r. w Annecy. Na początku główną misją wizytek było nawiedzanie chorych i ubogich. Jednak już osiem lat po założeniu, stało się zgromadzeniem kontemplacyjnym. 

Dzięki poświęceniu i ciężkiej pracy Joanny, zgromadzenie bardzo szybko się rozrastało – w 1641 r. było już 87 domów nie tylko we Francji, ale w całej Europie. Obecnie zgromadzenie liczy ponad 4000 członków i działa w 34 krajach świata.

Śmierć

Święty Franciszek Salezy zmarł z powodu udaru 28 grudnia 1622 r. w Lyonie, w klasztorze sióstr wizytek. Pochowany jest Annecy, w kościele Sióstr Nawiedzenia. Jego serce do czasu rewolucji spoczywało w Lyonie, następnie przewieziono je do Wenecji.

Kult

W 1661 r. został beatyfikowany, a w 1665 r. kanonizowany przez papieża Aleksandra VII. Jego wspomnienie przypada 24 stycznia, czyli w dzień, kiedy przeniesiono jego ciało z Lyonu do Annecy. Św. Franciszek Salezy przedstawiany jest jako biskup, często w towarzystwie księgi, pióra, a także serca (które trzyma na dłoni).

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 6 = 3

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Obraz pochodzi commons.wikimedia.org. Obraz należy do domeny publicznej.