1851 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Stanisław Łaszczyński życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym naukowcem?

Życiorys i biografia Stanisława Łaszczyńskiego

Chemik, autor pierwszego w Polsce patentu. Opracował metodę otrzymywania miedzi i cynku metodą elektrolizy, którą opatentował w 1902 roku. Urodził się 31 lipca 1872 roku.

Edukacja

Stanisław Łaszczyński ukończył gimnazjum w Krakowie, zdając maturę w 1890 roku. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, by potem przenieść się na studia do Berlina, gdzie obronił doktorat z filozofii.

Kariera

Po kilku latach pracy i badań w zakresie chemii, w roku 1900 zajął się pozyskiwaniem miedzi z góry Miedzianki pod Chęcinami. Wraz z bratem, Bolesławem założyli w 1904 roku towarzystwo akcyjne w celu produkcji miedzi.
Po kilku latach wytwórnia wytwarzała płaty miedzi w arkuszach do natychmiastowej sprzedaży. Uruchomienie wytwórni uważa się za początek hydroelektrometalurgii w Polsce.
Po otrzymaniu patentu na wytwarzanie miedzi, Łaszczyński wynalazł środek wybuchowy, będący alternatywą dla dynamitu – Miedziankit. W celu masowej produkcji wyrobu, założył Towarzystwo Firmowo-Komandytowe z siedzibą w Sosnowcu, które działało od 1908 do 1921 roku. Z nowym materiałem wybuchowym, spółce udawało się dotrzeć na rynki zagraniczne, m.in. rosyjski, japoński czy niemiecki. Co ciekawe, był on używany przy budowie kolei transsyberyjskiej. Po wybuchu I wojny światowej Łaszczyński nadzorował produkcję Miedziankitu w Sosnowcu. Po wojnie, wobec trudności finansowych oraz niepewnej sytuacji gospodarczej w kraju, własne inicjatywy były skazane na porażkę. Stanisław Łaszczyński długo też borykał się z brakiem zajęcia. Łapał się różnych prac, by dopiero w 1938 roku zatrudnić się w fabryce chemicznej w Kielcach.

Działalność poza nauką

Stanisław Łaszczyński poza zagadnieniami chemicznymi, żywo interesował się kwestiami społecznymi. Posiadał też talenty humanistyczne. Podczas pracy w Sosnowcu pracował w redakcji „Głosu Polskiego”. Jest autorem kilku utworów, które były wystawiane przez teatry amatorskie. Był przeciwnikiem rządów sanacyjnych, co być może było powodem jego niepowodzeń zawodowych w dwudziestoleciu międzywojennym. Głosił poglądy narodowo-demokratyczne.
5 września 1939 roku w Kielcach został zastrzelony przez żołnierzy niemieckich i pochowany we wspólnym grobie z dwójką innych zastrzelonych oraz polskimi żołnierzami.

Rodzina

Stanisław Łaszczyński był kawalerem. Miał brata, Bolesława, który również był chemikiem. Od 1902 roku mieszkali razem w Miedziance.

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

2 + 8 =

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła