1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Jarosław Marek Rymkiewicz życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym pisarzem?

Życiorys i biografia Jarosława Marka Rymkiewicza

Poeta, dramaturg i krytyk literacki. Profesor filologii, emerytowany pracownik Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie, uczestniczący w działaniach Pracowni Literatury Romantyzmu. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Rady Programowej Centrum Nauki Kopernik.

Młodość i wykształcenie

Rymkiewicz przyszedł na świat 13 lipca 1935 roku w Warszawie. Po wojnie wraz z rodzicami zamieszkał w Łodzi. Tam rodzice zapisali się do PZPR, a on sam do Związku Młodzieży Polskiej. Rymkiewicz uczęszczał do XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa.
Po zdaniu matury wstąpił na Uniwersytet Łódzki. Ukończył filologię polską.
W 1994 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Charakterystyka twórczości

Debiut Rymkiewicza miał miejsce w 1957 roku, kiedy to wydał tomik wierszy Konwencje.
Już w debiutanckim tomie dał o sobie znać, jako zwolenniku klasycyzmu. W książce pt. Czym jest klasycyzm. Manifesty poetyckie  z 1967 roku umieścił deklarację swojego światopoglądu artystycznego.

Kształt jego poezji jest bardzo charakterystyczny. Znakiem rozpoznawczym dla jego utworów jest dwuwersowa strofa oraz wyrafinowany rytm. Często posługuje się ironią. Często również czerpie z tradycji romantycznej, jak np. w zbiorze Wiersze polityczne.

Rymkiewicz jest także autorem książek, które poświęcone są dawniejszym poetom – głównie tym z XIX wieku. W książce Żmut posługuje się metaforą poplątanych włosów, dla opisania burzliwych burzliwego życia osobistego młodego Adama Mickiewicza.

W twórczości Rymkiewicza pojawiły się także dzieła teatralne. Sam poeta pracował w łódzkim Teatrze Nowym. Jednym z ważniejszych dzieł w tej dziedzinie jest Lekcja anatomii profesora Tulpa.
Jako miłośnik Aleksandra Fredry, Rymkiewicz często określał swe utwory, jako komediowe. Jego sztuki zyskały sporą popularność.

W swych utworach o charakterze eseistycznym, Rymkiewicz poświęcał swą uwagę historii Polski, jak np. utworach pt. Wieszanie, czy Reytan. Korzysta z nich z własnych doświadczeń, gdyż poeta uczestniczył w powstaniu warszawskim.
Za książkę Wieszanie otrzymał Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza.

W 2012 został nakręcony przez Grzegorza Brauna film poświęcony Rymkiewiczowi, pt. Poeta pozwany. Tego samego roku ukazał się również wybór publicystki poświęconej Rymkiewiczowi zatytułowany „Spór o Rymkiewicza” pod red. Tomasza Rowińskiego.

Pisarz zmarł 3 lutego 2022 w Warszawie.

Wybrane dzieła

Konwencje (1957), Człowiek z głową jastrzębia (1960), Animula (1964), Ulica Mandelsztama
i inne wiersze z lat 1979–1983, (1983), Znak niejasny, baśń półżywa (1999), Do widzenia gawrony (2006).

Eseje
Żmut (1987), Baket (1989), Kilka szczegółów (1994), Do Snowia i dalej, (1996), Głowa owinięta koszulą (2012), Czym jest klasycyzm: manifesty poetyckie (1967).

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

− 6 = 1

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie - https://commons.wikimedia.org/, autor Mariusz Kubik, licencja GNU Free Documentation License.