1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Jan Twardowski życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym pisarzem?

Życiorys i biografia Jana Twardowskiego

Pisarz i duchowny rzymskokatolicki, autor zdania Śpieszmy się kochać ludzi – tak szybko odchodzą. Urodzony 1 czerwca 1915 roku w Warszawie.

Młodość edukacja
i duchowieństwo

Jan Twardowski wychowywał się w inteligenckiej rodzinie. W 1927 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego. W 1935 roku podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończenie studiów przerwał wybuch II wojny światowej. Twardowski podczas wojny angażował się w działalność konspiracyjną, aczkolwiek nie należał do Armii Krajowej. Powstanie warszawskie przeszedł z oddziałami walczącymi na Woli.

W 1945 roku wstąpił do seminarium duchownego. Święcenie przyjął 4 lipca 1948 roku. Pełnił posługę księdza wikariusza na parafii w Żbikowie obok Pruszkowa. Uczył także religii w szkole specjalnej. W 1952 roku został wikarym w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, a później w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie.

W 1960 roku został mianowany rektorem przy klasztorze Panien Wizytek na Krakowskim Przedmieściu, gdzie posługę sprawował do końca życia. Był również duszpasterzem warszawskich środowisk twórczych. Jego kazania, ze względu na głębię i łączenie w nich wątków literackich, cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczęszczali na nie również jego czytelnicy.

Twórczość

Jan Twardowski zadebiutował w roku 1933, w międzyszkolnym piśmie „Kuźnia Młodych”. Pierwszym tomikiem wierszy był Powrót Andersena, wydane w 1937 roku. Po rozpoczęciu studiów w 1937 roku Twardowski stale pisał i doskonalił swój warsztat. Niestety, na skutek wojny i zniszczenia Warszawy po powstaniu, stracił cały swój dorobek literacki.
Czasy początków duchowieństwa, kilka lat po wojnie, upamiętnił w wierszach Do moich uczniów oraz Pożegnanie wiejskiej parafii.

Od 1945 roku współpracował z „Tygodnikiem Powszechnym”. W 1959 roku wydał zbiór wierszy pt. Wiersze. W kolejnych latach publikował zbiory prozy, skierowanej do dzieci
i młodzieży, m.in. Zeszyt w kratkę, Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi oraz Patyki i patyczki.

Jan Twardowski w swej twórczości wykreował nowy język wiary. Kluczowym motywem w jego utworach jest miłość Boga do człowiek i człowieka do Boga. U Twardowskiego silny jest także nurt mariologiczny. Cechą charakterystyczną dla utworów duchownego poety jest ukazywania trudnych problemów wiary, w sposób prosty i przystępny.
Poezję Twardowskiego przetłumaczono na kilkanaście języków.

Jan Twardowski zmarł 18 stycznia 2006 roku.

Wybrane dzieła

Wiersze: Powrót Andersena (1935), Wiersze (1959), Znaki ufności (1970), Niebieskie okulary (1980), Który stwarzasz jagody (1988) Krzyżyk na drogę (1993), Uśmiech Pana Boga (1991), Niebo w dobrym humorze (1998).

Proza: Zeszyt w kratkę (1973), Nowy zeszyt w kratkę (1986), Patyki i patyczki (1987), Autobiografia. Myśli nie tylko o sobie (2006, 2007).

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

59 + = 66

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła