1854 życiorysów w bazie
codziennie nowe aktualizacje

Józef Czechowicz życiorys

   Twoim zdaniem...

Kto był według Ciebie lepszym pisarzem?

Józef Czechowicz - życiorys i biografia

Józef Czechowicz - poeta, redaktor, nauczyciel. Przedstawiciel awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Twórca słuchowisk radiowych. Urodzony 15 marca 1903 roku.

Młodość i wykształcenie Józefa Czechowicza

Józef Czechowicz urodził się w Lublinie. Pochodził z ubogiej rodziny. Szkołę podstawową ukończył w 1917 roku, po której rozpoczął czteroletnie Seminarium Nauczycielskie.
W 1920 roku jednak przerwał naukę, zaciągnął się do wojska na ochotnika i uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej.

Po wojnie ukończył seminarium. W kolejnych latach ukończył także Wyższy Kurs Nauczycielski w Lublinie i studia w Instytucie Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.
Po skończeniu edukacji rozpoczął pracę jako nauczyciel. Później, w latach 1925-1927 był kierownikiem Lubelskiej Szkoły Specjalnej. Zawód nauczyciela uprawiał do 1932 roku.

Działalność literacka

Równolegle do zawodu nauczyciela, Czechowicz prowadził także działalność publicystyczną i literacką. W latach 1923-1925 działał w piśmie „Reflektor”. Właśnie na łamach tego pisma Józef Czechowicz zaliczył w 1923 roku swój debiut, publikując Opowieść o papierowej koronie. Dodatkowo już w 1927 roku wydał debiutancki tomik poezji pt. Kamień.

W Lublinie Czechowicz był zaangażowany w życie kulturalne. Zajmował się redakcją dodatków literackich w dzienniku Ziemia Lubelska. Od 1928 roku współpracował z miesięcznikiem „Droga” oraz, w latach 1932-1934, dwutygodnik „Zet.

W 1930 roku został opublikowany kolejny tomik poezji Czechowicza, pt. Dzień jak co dzień. Tomik dostał pozytywne recenzje, dzięki którym poeta otrzymał stypendium i wyjechał do Paryża.

W 1933 roku przeprowadził się do Warszawy i rozpoczął pracę w Związku Nauczycielstwa Polskiego, w dziale wydawniczym. Jednak w 1937 roku został zwolniony z ZNP, ze względu na publikację poematu, w którym zawarł wątki homoerotyczne. W latach 1938–1939 wydawał kwartalnik „Pióro”.

Charakterystyka twórczości

Józef Czechowicz w swej twórczości zawierał elementy liryki nastrojowej, onirycznej i historycznej. Czerpał także z mitologii. Zawierał w opisach na­stro­jo­we trans­po­zy­cje pej­za­żu wiej­skie­go i ma­ło­mia­stecz­ko­we­go, zna­ne­go do­sko­na­le au­to­ro­wi z jego ro­dzin­nych stron.
Obecny jest w jego twórczości nurt katastroficzny, która objawia się poprzez stałe oczarowanie śmiercią. W utworach zawiera wspomnienia z traumy wojennej oraz niepokój egzystencjalny.
Ze względu na swe wykształcenie, tworzył również bajki i opowiadania dla dzieci. Czerpał przy tym z kołysanek ludowych.

Józef Czechowicz zginął w bombardowaniu Lublina 9 września 1939 roku.

Dzieła Józefa Czechowicza

Kamień (1927), Dzień jak co dzień. Wiersze z lat 1927, 1928, 1929 (1930), Ballada z tamtej strony (1932), Stare kamienie (współautor F. Armszrajnowa) (1934), W błyskawicy. Poezje (1934), Nic więcej (1936), Czasu jutrzejszego. Dramat (1939), Nuta człowiecza (1939),
Plan akcji (1938).

Skomentuj / dodaj informacje o osobie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

+ 14 = 15

Komentarze

Podobne biografie i życiorysy

Źródła

Zdjęcie - https://pl.wikipedia.org, domena publiczna